Projekti u BiH koje finansira EU

Izjava o neprihvatanju odgovornosti

Informacije date na ovoj stranici su prikupljene iz relevantnih ugovora koje vodi Delegacija EU u Bosni i Hercegovini i prikazane su kao pokazatelj i ilustracija u cilju informisanja javnosti. Prema tome, one se ne mogu tumačiti kao pravno obavezujući ili iscrpan prikaz cjelokupne finansijske pomoći EU za BiH i ne mogu se citirati kao takve.