Projekti u BiH koje finansira EU

Rekonstrukcija zgrade sjedišta Policije Brčko distrikta

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €3,500,000
Periodi implementacije 2013
Lokacije BRČKO

Rezultati

Ovaj projekat će imati pozitivan učinak na sposobnost Policije Brčko distrikta BiH da ispuni standarde u sektoru provedbe zakona, uključujući njene kapacitete u oblasti obrade dokaza, podrške istrazi, pružanja podrške žrtvama i svjedocima... Osim toga, doprinijet će boljoj saradnji sa različitim agencijama za provedbu zakona obzirom da će u zgradi biti smješteni i uredi Granične policije i Službe za odnose sa strancima. Gledajući u cjelini, ovaj projekat doprinosi postizanju viših standarda u oblasti provođenja zakona i snažnojoj vladavini prava u Brčko distriktu BiH. Najzad, zgrada će biti prilagođena okolinskim standardima što će dugoročno osigurati niže troškove za korištenje energije.

SAŽETAK

Evropska unija finansira završetak nove zgrade u kojoj će biti sjedište Policije Brčko distrikta, i koja se trenutno gradi. Projekat ima četri faze: • Izrada projekta zgrade i izdavanje građevinskih dozvola; • Odabir izvođača i nadzornog organa; • Izvršenje građevinskih radova; • Zatvaranje projekta. UNDP je partner u implementaciji projekta. Većina radova na betonskoj strukturi je završena a projekat bi se trebao okončati do kraja 2015. godine.

REZULTATI

Ovaj projekat će imati pozitivan učinak na sposobnost Policije Brčko distrikta BiH da ispuni standarde u sektoru provedbe zakona, uključujući njene kapacitete u oblasti obrade dokaza, podrške istrazi, pružanja podrške žrtvama i svjedocima... Osim toga, doprinijet će boljoj saradnji sa različitim agencijama za provedbu zakona obzirom da će u zgradi biti smješteni i uredi Granične policije i Službe za odnose sa strancima. Gledajući u cjelini, ovaj projekat doprinosi postizanju viših standarda u oblasti provođenja zakona i snažnojoj vladavini prava u Brčko distriktu BiH. Najzad, zgrada će biti prilagođena okolinskim standardima što će dugoročno osigurati niže troškove za korištenje energije.