Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

U periodu od 2007. do 2014. godine, EU je uložila više od 20 miliona eura u modernizaciju sudova i tužilaštava u BiH. Ta pomoć se prevashodno fokusirala na informatizaciju tih institucija i uvođenje sistema upravljanja predmetima. Uz to je nekim sudovima pružena i infrastrukturna pomoć. Krajnji cilj je stvoriti efikasnu službu za građane BiH i ujedno značajno smanjiti broj neriješenih predmeta. Ova podrška je u direktnoj vezi sa infrastrukturnom pomoći koja će početi 2015. godine u svrhu sanacije radnih ambijenata određenih sudova i tužilaštava diljem BiH.

REZULTATI

Više od 5.500 zaposlenika sudova i tužilaštava zaposlenih na 72 suda i 19 tužilaštava u BiH sada rade uz primjenu informatičke tehnologije i svi sudovi i tužilaštva u zemlji imaju web stranice. - Više od 9.000 pravnih akata je dostupno putem interneta u centru za sudsku dokumentaciju. -Preko 3,4 miliona građanskih, privrednih i krivičnih predmeta je uvršteno u sistem upravljanja predmetima. -Uveden je sistem za smanjenje broja neriješenih predmeta i dolazi do postepenog smanjenja tog broja. -Uvedeni su vremenski okviri za sudske postupke što strankama u postupku omogućava da dobiju informacije o očekivanom vremenu za rješavanje njihovih predmeta. -Na stranicama sudova nalaze se kalkulatori za izračun sudskih naknada koje mogu koristiti svi korisnici. -Spisak advokata i advokata po službenoj dužnosti, kao i vještaka i tumača dostupan je građanima na internet stranici. -Elektronska oglasna ploča nalazi se na web stranicama svih sudova. -Pravosudni web portal ima u prosjeku 150.000 posjeta mjesečno. -Pripremljeni su moduli za učenje na daljinu za entitetske Centre za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) kako bi se pružio materijal za čitav niz tema, od alternativnog rješavanja sporova kroz sudske nagodbe do imuniteta svjedoka i komercijalnih pitanja.