Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Cilj ove posebne podrške EU jeste doprinijeti jačanju administrativnih kapaciteta institucija uključenih u zaštitu okoliša te osiguranje provedbe već preuzetih pravnih propisa EU. Ključni zadatak ovog posebnog projekta je pomoći BiH vlastima (ministarstvima i organima inspekcije) te BiH industriji u planiranju i provođenju Direktive „Integrirano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC Direktiva). Pomoć, financirana od strane EU, uključivala je: - tehničku pomoć za podršku: i) integriranom pristupu za održivi razvoj i kontrolu pridržavanja propisa u pogledu provedbe Direktiva „Integrirano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC)“ i „Evropski registar ispuštanja i prenosa onečišćujućih materija (EPRTR), te ii) provedba trenutnih i budućih međunarodnih obaveza BiH, naročito u smislu primjene Arhuske konvencije (Protokol iz Kijeva o registrima ispuštanja i prenosa onečišćujućih materija), Kjoto Protokola o klimatskim promjenama i Ugovora o Energetskoj zajednici. - nabavku opreme za praćenje stanja na terenu (ručni GPS uređaji za korištenje tokom inspekcija na terenu, oprema za elektronička mjerenja, oprema za monitoring plinova) te vozila za Inspekcijske službe FBiH i RS.

REZULTATI

Predviđeni rezultati: - Plan provedbe Direktiva o industrijskim emisijama, koji uzima u obzir ekonomske, tehnološke i društvene okolnosti u Bosni i Hercegovini finaliziran i odobren od strane ključnih aktera. - Nacrt zakonske regulative za provedbu IPPC Direktive, Direktive o spaljivanju otpada (200/76/EC), LCP Direktive o velikim ložištima (2001/80/EC), Direktiva o emisijama isparljivih organskih jedinjenja (1999/13/EC), te Direktive o otpadu industrije titanijum dioksida, finaliziran i dogovoren od strane relevantnih ministarstava. - Nacionalne smjernice o najboljoj raspoloživoj tehnologiji (BAT) utvrđene za odabrane industrijske sektore te odobrene od strane radne(ih) grupe(a). - Jedan broj IPPC dozvola izdat na entiteskom nivou uz specifikaciju rasporeda monitoringa i vremenski okvir za promjene u investiranju i upravljanju, s ciljem ispunjavanja zahtjeva BiH okolinske legislative do utvrđenog roka. - Nabavljena i puštena u rad oprema za pomoć inspekcijskim organima u praćenju postrojenja s integriranim okolinskim dozvolama u industrijskim sektorima kao i aktivnosti u kojima se intervencijom obezbjeđuje najbolja raspoloživa tehnologija. - Inspektori obučeni za ispravno korištenje opreme te tačnost, korištenje i pohranjivanje prikupljenih podataka. - Lista instalacija, prikupljanje podataka, sistemi unosa i izlaza podataka za IPPC instalacije operativni unutar PRTR Registra.