Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008, 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011, 2013, 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Projekat koji je u toku ima za cilj ojačati tehničke, administrativne, i kapacitete programiranja u skladu sa IPA-om institucija koje su uključene u proces upravljanja okolišom u BiH, kako bi se osigurala primjena mekih i infrastrukturnih mjera u cilju postizanja EU okolinskih standarda.

REZULTATI

• Rezultat 1: Bolje razumijevanje procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu i procesa pristupanja EU među zvaničnicima u nadležnim institucijama u BiH. • Rezultat 2: Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu pripremljena, uključujući i provedbene mjere. • Rezultat 3: Pripremljeni planovi provođenja direktive za četiri odabrane Direktive EU sa provedbenim mjerama za entitete/Brčko distrikt. • Rezultat 4: Pripremljeni dokumenti kojima se utvrđuju politike okoliša na nivou entiteta/BD i BiH. • Rezultat 5: Jasno određene nacionalne fokalne tačke (NFP) u BiH za međunarodne sporazume o okolišu. Poboljšano provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu. • Rezultat 6: Organizacija državnog sistema upravljanja podacima o okolišu je učinkovitija. Povećani su izvještavanje o okolišu, nivo svijesti i poboljšani su diseminacija informacija i učešće javnosti. • Rezultat 7: Unaprijeđeni kapaciteti organa vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata, procjene i planiranja investicija, kako bi se olakšao pristupa BiH IPA fondovima i pospiješile aktivnosti sufinansiranja i koordinacije sa ostalim donatorima/međunarodnim finansijskim institucijama. • Rezultat 8: Pripremljena baza podataka o projektima (project pipeline) i pripremljen jedan pokazni projekat za sufinansiranje od strane RS, FBiH, Brčko distrikta i kantonalnih ministarstva.