Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije
Poglavlja EU Acquis-a Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Podrška Evropske unije lokalnom i regionalnom razvoju pokrenuta je tokom perioda 2001.-2003. godina kroz izgradnju kapaciteta pet osnovanih regionalnih razvojnih agencija u Bosni i Hercegovini, s ciljem jačanja više privredno uravnoteženog razvoja Bosne i Hercegovine te podrške lokalnim i regionalnim akterima u njihovim inicijativama s javnim i privatnim sektorom te OCD-ima, a koje su zasnovane na lokalnom partnerstvu i čiji je cilj rast i razvoj.

REZULTATI

Danas su ove agencije, kao i drugi lokalni i regionalni razvojni akteri, postale kredibilni partneri ne samo u razvojnim procesima i inicijativama u BiH, već i u prekograničnoj saradnji te međudržavnim programima u sklopu programā komponente IPA II te drugih EU i međunarodnih razvojnih inicijativa, koje su također prepoznate i od strane drugih donatora. Podrška EU je rezultirala time da su kapaciteti ovih agencija dobro razvijeni, da one izrađuju i kontinuirano unapređuju svoje planove i strategije poslovanja, da njihovi ljudski resursi imaju bazu znanja te da su dobro obučeni i visoko kvalificirani, i da su njihovi tehnički resursi obezbijeđeni i poboljšani.