Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije
Poglavlja EU Acquis-a Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2007, 2009, 2013
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2012, 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

"Ekonomija BiH se prilagođavala promjenama na tržištu sporije nego ekonomije susjednih zemalja i učinci globalne ekonomske i finansijske krize još uvijek se osjete. Učinci razarajućih poplava iz maja 2014. godine dodatno sprječavaju oporavak i ekonomski rast. Ekonomijom privatnog sektora dominiraju mala i srednja preduzeća (MSP), koja čine 99,3% svih preduzeća. Prema statistici, samo ¼ registrovanih malih i srednjih preduzeća – otprilike 32,000 – ekonomski su aktivna. Od njih, 73% predstavljaju mikro-preduzeća s manje od 10 uposlenika. To objašnjava zašto srednja i mala preduzeća čine samo 62% radne snage. Uprkos tome što čine jasnu većinu preduzeća, srednja i mala preduzeća generišu samo oko 60% dodatne vrijednosti. Doprinosi srednjih i malih preduzeća izvozu također su ograničeni, a 100 najvećih preduzeća u zemlji ostvaruje 70% cjelokupnog izvoza. Zakon o malom poduzetništvu za Evropu (“SBA”) je vodeća strategija za razvoj MSP-ova u Evropskoj uniji. Provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) zahtijeva stvaranje povoljne klime za privatna ulaganja, koja je ključna za ekonomsku i industrijsku revitalizaciju BiH. Dalje promoviše jačanje regionalne i lokalne razvojne saradnje radi doprinosa ekonomskom razvoju i smanjenja regionalne nejednakosti. Konkretnije, SSP stavlja naglasak na poboljšanu saradnju za MSP-ovima i razvoj privatnog sektora na osnovu relevantnih politika EU, naročito Evropske povelje o malim preduzećima i Zakona o malom poduzetništvu. Na sektorskoj razini se fokusira na industrijski razvoj i turizam promovišući transfer znanja i partnerstava radi podrške unaprijeđenog upravljanja i razvijanja poslovnog okruženja. Unatoč rastućim naporima vlasti da promovišu i podrže razvoj sektora MSP-ova, Indeks politika za MSP-ove na Zapadnom Balkanu i Turskoj pokazuje da se jaz u provođenju principa Zakona o malom poduzetništvu, fundamentalnih smjernica za razvoj MSP-ova u EU, između BiH i drugih predpristupnih ekonomija dodatno povećao. Kako bi se stimulisao održiv ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržavala sektor MSP-ova izgradnjom kapaciteta svih zainteresovanih strana odgovornih za provođenje politika MSP-ova koje kao cilj imaju poslovne usluge, infrastrukturu, uvođenje standarda i promovisanje izvoza. Da bi se povećala konkuretnost MSP-ova u BiH, i na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu, Evropska unija podržava provođenje Zakona o malom poduzetništvu putem jačanja svijesti i transfera znanja o najboljim praksama u vezi sa Zakonom o malom poduzetništvu, kao i osiguravajući poslovne aktivnosti zasnovane na principima Zakona o malom poduzetništvu radi unapređenja dostignuća MSP-ova. "

REZULTATI

"- Unaprijediti lokalna partnerstva radi definisanja i implementacije lokalnih ekonomskih razvojnih mjera: 120 opština u BiH su obučene i identifikovano je 50 prijedloga projekata, s ciljem poboljšanja lokalnog poslovnog okruženja, kao što je stvaranje poslovne infrastrukture i razvoj klastera, pružanje poslovnih usluga i finansijskih instrumenata za MSP-ove, itd. Neke od ovih ideja dalje su elaborisane u projektnim prijedlozima tekućeg granta za lokalni ekonomski razvoj iz IPA fonda za 2011. - Pilot vaučerska šema za MSP-ove: 143 MSP-ova podržanih putem Vaučerske šeme u vrijednosti EUR 120,000 sredstava EU i EUR 71,000 doprinosa MSP-ovima. Preko 70 lokalnih poslovnih savjetnika obučeno i akreditovano za pružanje konsultantskih usluga za otprilike 100 MSP-ova, koji su dobili pomoć u oblastima razvoja poslovnih planova, uvođenja standarda, marketinga i unapređenja proizvodnje, lanaca vrijednosti, itd. - Međunarodna ekspertiza pružena za 18 srednjih preduzeća u sljedećim sektorima: hrana & piće, građevinski sektor, obrada drva i metala, itd. - Konsultantske usluge i industrijska ekspertiza pružena za 136 preduzeća kako bi se pospješile njihove upravljačke vještine da bi se unaprijedio proizvodni proces ili uveli i promovisali novi proizvodi, te na ovaj način omogućilo tim preduzećima da pređu na sljedeći nivo djelovanja. Od ovih preduzeća, 80% je registrovalo povećanje svojih prihoda tokom trajanja ovog projekta, prosječno povećanje zapošljavanja u preduzećima koja su dobila pomoć iznosi 23%, a oko 70% preduzeća kojima je pružena pomoć nastavila su s pružanjem konsultantskih usluga. 100 MSP-ova dobilo je pomoć s uvođenjem standarda kvaliteta upravljanja u skladu sa serijom ISO 9000. Razvijeno je 10 studija izvodljivosti za projekte investiranja u poslovnu infrastrukturu. - Povećana svijest među MSP-ovima i drugim zainteresovanim stranama o Zakonu o malom poduzetništvu među najmanje 300 preduzeća putem događaja koji su organizovani radi povećanja svijesti i vidljivosti (što predstavlja blizu 1% aktivnih MSP-ova u BiH). - Razmijenjene najbolje prakse u provođenju Zakona o malom poduzetništvu i preneseno znanje i iskustvo putem direktnog pristupa ""od osobe do osobe"" što je demonstrirano poboljšanim poslovnim vještinama kod najmanje 80 poduzetnika/-ca koji/-e su učestvovali i kvalitetom stručnosti najmanje 75 lokalnih konsultanata i povećanom potražnjom za najmanje 40% savjetodavnih projekata. - Relevantnost i vrijednost Zakona o malom poduzetništvu demonstrirani pružanjem savjetodavnih usluga u najmanje 130 preduzeća kojima je pružena pomoć, od kojih najmanje 65% navodi povećanje prometa, a preko 55% povećanje broja uposlenika. "