Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Poglavlja EU Acquis-a Sloboda kretanja radnika, Statistika, Socijalna politika i zapošljavanje, Obrazovanje i kultura
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Projekat se bavio pružanjem podrške institucionalnom razvoju i izgradnji kapaciteta sistema stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa Kopenhagenškom deklaracijom kroz daljnji razvoj Nacionalnog kvalifikacijskog okvira i podržavanjem provedbe Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju obuci u Bosni i Hercegovini. U oblasti obrazovanja odraslih, finansijska pomoć je doprinijela jačanju i povećanju efikasnosti tržišta rada kroz institucionalni i strateški razvoj koncepta cjeloživotnog učenja. Te aktivnosti su se temeljile na relevantnim statističkim podacima kako bi se doprinijelo ukupnom razvoju društva i promociji ekonomske i društvene kohezije.

REZULTATI

Projekat je ojačao vertikalnu i horizontalnu mobilnost u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini u Evropskom obrazovnom prostoru kroz daljnji razvoj Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH. Pružena je podrška Komisiji za izradu kvalifikacijskog okvira u izradi nacrta akcionog plana za daljnji razvoj kvalifikacijskog okvira. Pripremljena je metodologija za izradu standarda zanimanja i također su pripremljeni standardi ili zanimanja za porodicu zanimanja „Poljoprivreda i obrada hrane“. Slijedom toga, definirani su standardi obuke i pripremljen je revidirani nastavni plan i program za sljedeća zanimanja: trogodišnja zanimanja: Cvjećar/Vrtlar, Farmer, Mesar, Voćar-vinogradar, Pekar, Prehrambeni prerađivač, Prerađivač mlijeka, i četverogodišnja znimanja: Poljoprivredni tehničar, Veterinarski tehničar, Prehrambeni tehničar. Pripremljeni su specifični deskriptori za svako područje zanimanja. Oni predstavljaju izjave o znanjima, vještinama i kompetencijama koje omogućavaju učenicima, poslodavcima i javnosti da razumiju specifične zahtjeve koji se odnose na konkretno zanimanje na datom nivou. Odjel za srednje stručno obrazovanje Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje bio je uključen u proces izrade standarda zanimanja i obuke, kao i u izradu nastavnih planova i programa (revizija postojećih nastavnih planova i programa). Prije učešća u ovim aktivnostima oni su prošli obuku, a također su bili uključeni u izradu metodologija, te su učestvovali u pragmatičnim proceduralnim aspektima ove aktivnosti. Rezultat toga je da je Odjel za srednje stručno obrazovanje u stanju raditi na izradi standarda zanimanja i obuke, kao i na izradi nastavnih planova i programa. 'Nacrt plana saradnje, koordinacije i mehanizama izvještavanja između Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini – Odjela za srednje stručno obrazovanje i drugih relevantnih institucija' između Odjela za srednje stručno obrazovanje i drugih relevantnih institucija. Odjel za srednje stručno obrazovanje, kao i druga dva odjela u Agenciji, mogu koristiti nacrt Memoranduma o razumijevanju kao osnov za uspostavljanje formalnijih radnih odnosa sa drugim relevantnim institucijama (srednje stručne škole i tehničke škole, Pedagoški zavodi, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva rada i zapošljavanja). Baza podataka aplikacije VETIS, koja je uspostavljena kroz prethodni projekat stručnog obrazovanja, unaprijeđena je i poboljšana, a ujedno je pripremljen i priručnik za bazu podataka aplikacije VETIS. Izrađen je dokument pod nazivom „Izvještaj o provedbi nastavnih planova i programa u srednjim stručnim školama u Bosni i Hercegovini u školskoj godini 2010/2011, sa preporukama i akcionim planom za uvođenje modularnih nastavnih planova i programa u svim stručnim školama u Bosni i Hercegovini“. Izrađen je dokument pod nazivom „Izvještaj o ocjeni trenutne situacije vezano za korištenje pedagoške dokumentacije u obrazovnim sistemima Bosne i Hercegovine sa preporukama i akcionim planom za usvajanje novog seta pedagoške dokumentacije“. Pripremljen je novi set pedagoške dokumentacije zajedno sa općim modelom za pedagoške standarde. U to spadaju i prijedlozi za pravilnike i druge dokumente relevantne za punu provedbu nastavnih planova i programa i pedagoških normi za srednje stručno obrazovanje u skladu sa Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini. Mapa puta i akcioni plan (uključujući ukupnu procjenu troškova) za sistematsku provedbu reformi srednjeg stručnog obrazovanja i svim dijelovima zemlje izrađeni su na temelju dva gore navedena dokumenta. Na polju obrazovanja odraslih ostvareni su sljedeći rezultati: izrađen je dokument pod nazivom „Analiza institucionalnog, strateškog i pravnog okvira za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini sa preporukama za daljnji razvoj“. Izrađeni su i „Principi i standardi obrazovanja odraslih“ koje je zatim usvojilo Vijeće ministara BiH.