Projekti u BiH koje finansira EU

Hrana, veterinarske i fitosanitarne usluge

DETALJI PROJEKTA

Sektori Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Vrijednost €13,912,711
Periodi implementacije 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Jedan od najvažnijih ciljeva EU je učiniti Evropu zdravijim i sigurnijim mjestom gdje su potrošači uvjereni da će njihovi interesi biti zaštićeni. Projekat podrazumijeva osnaživanje potrošača, zaštitu i poboljšanje javnog zdravlja, osiguravanje sigurne i zdrave hrane u Evropi, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja usjeva i šuma. Poglavlje 12. pravne stečevine EU predstavlja jedan od najvažnijih zahtjeva i standarda u oblasti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike kojeg se države članice EU moraju pridržavati kako bi ostvarile gore navedene ciljeve. Ovo poglavlje obuhvata specifična pravila koja se odnose na sigurnost hrane. Opća politika o prehrambenim proizvodima propisuje higijenska pravila za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Nadalje, pravna stečevina propisuje detaljna veterinarska pravila neophodna za očuvanje zdravlja životinja, njihovu dobrobit i sigurnost hrane životinjskog porijekla na unutrašnjem tržištu. Na fitosanitarnom polju, pravila EU obuhvataju pitanja kao što su kvalitet sjemena, sredstava za zaštitu bilja, štetni organizmi i prehrana životinja. Stoga EU poduzima sve radnje da umanji i upravlja rizicima po potrošače. Jednako se očekuje od svih potencijalnih kandidata i zemalja kandidata za članstvo u EU. Bosna i Hercegovina spada među takve zemlje i mora nastaviti raditi na ispunjavanju uslova iz ovih područja politika kako bi ostvarila napredak u nastojanjima da se približi EU. To znači da Bosna i Hercegovina mora usvojiti, provesti i primijeniti kompletan set zakonodavstva EU, uključujući zakonodavstvo iz Poglavlja 12. (Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) koje obuhvata više od 100 uredbi, direktiva i odluka. Efektivni sistemi za kontrolu hrane od ključnog su značaja za zaštitu zdravlja i sigurnosti domaćih potrošača. Također su od ključnog značaja u osposobljavanju zemlje da osigura sigurnost i kvalitet vlastite hrane koja ide u međunarodnu trgovinu, te da osigura da uvezena hrana ispunjava domaće zahtjeve. Novi globalni ambijent za trgovinu hranom postavlja i pred zemlje uvoznike i izvoznike značajne obaveze da ojačaju vlastite sisteme za kontrolu hrane i da usvoje i primjene strategije za kontrolu hrane bazirane na rizicima.

REZULTATI

Kroz programe IPA 2007-2013, EU je pružala podršku procesu usklađivanja u ovoj oblasti i to ulaganjem približno 12 miliona eura u tehničku pomoć za izradu i provedbu politike i zakonodavstva, izgradnju kapaciteta relevantnih nadležnih vlasti na svim odgovarajućim nivoima, podršku za kontrolu i iskorjenjivanje životinjskih bolesti i nabavku laboratorijske opreme za kontrolu hrane, veterinarske i fitosanitarne laboratorije. Razvoj funkcionirajućeg sistema za provedbu pravne stečevina koja se odnosi na sigurnost hrane i dalje je prioritet za Bosnu i Hercegovinu kako bi povećala nivo trgovine poljoprivrednih proizvoda. Potrebno je ojačati kapacitete za kontrolu sigurnosti hrane i kontrole u oblastima veterinarstva, fitosanitarne zaštite i genetički modificiranih organizama (GMO). EU ostaje predana pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ostvarivanju daljnjeg napretka. Objektivno je očekivati i nastavak podrške ovim sektorima kroz IPA II u skoroj budućnosti.