Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlja EU Acquis-a Poljoprivreda i ruralni razvoj
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Stabilno snabdijevanje zdravom i sigurnom granom po ekonomski povoljnim cijenama predstavlja cilj EU. Da bi se taj cilj ostvario također je potrebno osigurati sigurna, zdrava i okolišno očuvana ruralna područja koja uživaju dobar kvalitet života. I EU i BiH se suočavaju sa brojnim izazovima u ostvarivanju ovih ciljeva: posljedice ekonomske krize, globalna konkurencija i klimatske promjene su samo od nekih. Poglavlje 11. predstavlja jednu od najvažnijih politika EU i sadržava uslove i standarde koje je potrebno ispuniti kako bi se odgovorilo na gore navedene izazove, a na korist Unije i njenih građana. Bosna i Hercegovina treba pripremiti usklađenu politiku ruralnog razvoja za cijelu zemlju i mehanizme implementacije u interesu poljoprivrednika čime bi se podržala njihova produktivnost i konkurentnost. Istovremeno treba omogućiti dobar kvalitet života u ruralnim područjima i sačuvati ruralne zajednice. EU ostaje posvećena pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ostvarivanju ovih ciljeva. IPA je do sada izdvojila 3,5 miliona eura za jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih institucija u BiH, poboljšanje zakonodavstva i operativnih sistema (npr. plaćanje, informacije, praćenje, evaluacija, itd.). Sve ovo je također rađeno u svjetlu priprema za formiranje struktura i pravnog okvira u BiH koji će omogućiti zemlji da u budućnosti pristupa IPA Fondovima za ruralni razvoj (IPA RD). Da bi se to desilo zemlja mora biti u mogućnosti preuzeti upravljanje i provedbu EU fondova na način koji je u potpunosti u skladu sa standardima EU koji se odnose na, između ostalog, zakonodavstvo, planiranje i kontrolu kvaliteta. Premda je puno toga urađeno, još puno posla preostaje, naročito u odnosu na tijela za upravljanje 'IPA RD' fondovima; sektorsku strategiju za cijelu zemlju; konsolidiran pravni okvir i efikasne informacijske poljoprivredne sisteme. Nepostojanje strategije za razvoj sektora i dogovorenog i uspostavljenog sistema za IPA RD sprječava ostvarivanje daljnjeg napretka u sektoru i korištenje IPA II sredstava.

REZULTATI

1. Poboljšane politike: pripremljene sektorske studije za meso, mliječne proizvode, vino, žitarice, voće i povrće i predate nadležnim institucijama u BiH kako bi one poboljšale svoje strategije i razvojne programa. Vidi: http://www.fao.org/europe/publications/documents-and-reports/ipard-bih Sektorske studije mogu također poslužiti kao osnov za planiranje IPA komponente za ruralni razvoj kada ona postane dostupna Bosni i Hercegovini. Ove studije analiziraju koji podaci nedostaju u postojećim politikama, identificiraju slabosti i probleme sa kojima se sektori suočavaju, ali također i prednosti i mogućnosti za razvoj. Dvije dodatne studije koje se odnose na sektore ribarstva i šumarstva trenutno su i pripremi i očekuje se da će biti spremne u prvom kvartalu 2015. godine. 2. Unaprijeđen pravni okvir: sadašnji Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju koji je stupio na snagu 2008. godine pripremljen je, zajedno sa brojnim drugim pravnim analizama, operativnim i akcionim planovima, uz podršku IPA projekata tehničke pomoći. 3. Ojačani informacijski sistemi: poljoprivredna informacijska strategija je pripremljena i probna anketa poljoprivrede provedena kao pripremna aktivnosti za popis poljoprivrede koji predstoji. Izvršena nabavka informatičke i prateće opreme koja je predata relevantnim strukturama za plaćanje unutar nadležnih institucija u zemlji na osnovu koje je funkcionalnost i efikasnost ovih službi unaprijeđena. 4. Ojačani administrativni kapaciteti: organiziran niz obuka, studijskih posjeta državama članicama EU i radionica za osoblje nadležnih institucija vezano za različite aspekte politike sektora i njene provedbe, čime se omogućio prenos znanja i poboljšanje vještina. Također je iniciran dijalog se nevladinim akterima i akterima iz civilnog društva kroz forume i mreže u sklopu projekta.