Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje, Konkurentnost i inovacije, Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Učešće u programima EU omogućava BiH da se upozna sa metodama i politikama Evropske unije. To je bitan instrument u Procesu stabilizacije i pridruživanja (SAP) i u procesu približavanja EU, naročito u odnosu na usvajanje i provedbu pravne stečevine EU. Zemlje zapadnog Balkana mogu učestvovati u svim programima EU koji ispunjavaju njihove specifične potrebe i koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima Procesa stabilizacije i pridruživanja. Programi EU nude finansijsku podršku u brojni tematskim oblastima. EU i svaka zemlja utvrđuju aranžmane i uslove učešća za svaki program, uključujući finansijski doprinos koji će zemlja izdvojiti za opći budžet EU. Finansijski doprinos se temelji na potrebama svake zemlje. Bosna i Hercegovina prima pomoć za svoj finansijski doprinos kroz Instrument za pretpristupnu pomoć. Prema novoj finansijskoj perspektivi EU za razdoblje 2014.-2020. Bosna i Hercegovina učestvuje u sljedećim programima EU: Horizon 2020 (nastavak učešća BiH u Sedmom okvirnom programu (FP7) od 2009. godine), Kreativna Evropa (nastavak učešća BiH u Programu kultura od 2011. godine i u programu Media 2007 od 2013. godine), Evropa za građane (nastavak učešća BiH u programu Evropa za građana od 2013. godine) i Erasmus+.

REZULTATI

Učešće u programima EU dovodi do unapređenja kapaciteta BiH za evropske integracije u različitim tematskim područjima na koja se pojedinačni programi fokusiraju. Građani BiH imaju mogućnost da usvoje evropske radne metode i nauče više o standardima EU direktno od građana zemalja članica EU. Na taj način se ostvaruje praktičan napredak u pripremama za integraciju u EU u važnim područjima kao što su istraživački rad i inovacije, mala i srednja preduzeća, obrazovanje, mladi, sport, kultura, mediji, civilno društvo, a nastavit će se i u brojnim drugim ovisno o pristupanju BiH novim programima EU.