Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2013
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Pripremajući evropske integracije i uzimajući u obzir izazove koje sa sobom nosi ovaj proces, institucije BiH moraju stvoriti kapacitet za planiranje kvaliteta, nadziranje, evaluaciju i finansijsko upravljanje razvojnim procesom. Kvalitet procesa planiranja razvoja BiH i kapacitet vodećih institucija za planiranje značajno će uticati na učinkovitost javnih politika, postizanje socio-ekonomskog razvoja i evropskih integracija kao ključnih prioriteta BiH.

REZULTATI

Projekat je nudio mogućnost za jačanje kapaciteta u 3 područja: (1) Strateški okvir Strateški okvir je važno područje. Rad na strategijama na svim nivoima javne administracije i u specifičnim sektorima mora se zasnivati na prioritetima i ciljevima za javni sektor kao cjelinu. Cilj projekta bio je povećanje svijesti o ovoj potrebi. (2) Sektorski pristup (SWA) Promocija sektorskog pristupa bila je komponenta gdje će projekat ponuditi najveći udio svojih usluga. Provođenje procjene potreba za obukom za sektorski pristup bit će jedan od zadataka. Drugi zadatak bio je obučavanje o sektorskom pristupu, na osnovu glavnih rezultata procjene potreba za obukom. (3) Ekonomska analiza I predviđanje Treća komponenta bila je jačanje kapaciteta za provođenje ekonomskih istraživanja I predviđanja, jer takvi kapaciteti predstavljaju osnov za analiziranje trenutne situacije kao polaznu tačku za formulisanje realnih ciljeva I povezanih strategija.