Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Porezi, Carinska unija
Godina finansiranja projekta 2008, 2010, 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2013, 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Carinska unija predstavlja temelj Evropske unije i ključan je element za funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Jedinstveno tržište može pravilno funkcionirati samo ukoliko se zajednički primjenjuju zajednička pravila na njegovim vanjskim granicama. Ovo podrazumijeva da 28 carinskih uprava u EU djeluju kao jedna. Ova zajednička pravila podrazumijevaju mnogo više od samo Carinske unije kao takve sa svojom zajedničkom tarifom i obuhvataju također i sve aspekte trgovinske politike kao što su preferencijalna trgovina, kontrola zdravlja i okoliša, zajedničke poljoprivredne i ribarske politike, zaštita naših ekonomskih interesa netarifnim instrumentima i mjere vanjske politike. Danas se carine suočavaju sa novim izazovima: moraju osigurati nesmetano odvijanje trgovine istovremeno primjenjujući neophodne mjere kontrole i osiguravajući zaštitu zdravlja i sigurnosti građana Zajednice. Kako bi se ostvarila pravilna ravnoteža između ovih zahtjeva neophodno je modernizirati carinske postupke i metode kontrole i osnažiti saradnju između različitih službi. Evropska unija podržava modernizaciju Uprave za indirektno oporezivanje pružanjem pomoći daljnjem usklađivanju zakonodavstva u oblasti carina i indirektnog oporezivanja, procedura i standarda sa pravnom stečevinom EU.

REZULTATI

Evropska unija je od 1998. godine podržavala sektor oporezivanja u BiH kroz CAFAO misiju. Pomoć je nastavljena 2010. godine u formi twinning projekata. Twinning je postao izvrstan instrument pružanja pomoći Upravi za indirektno oporezivanje. Iskustvo i stručno znanje koje su eksperti iz zemalja članica prenijeli na osoblje Uprave za indirektno oporezivanje dovelo je do uvođenja brojnih pojednostavljenih procedura (carinskih i PDV) što je donijelo korist i ekonomskim subjektima i građanima.