Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Institucije
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Kao ključne reprezentativne institucije, parlamenti u BiH – Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH (FBiH), Narodna skupština Republike Srpske (RS) i Skupština Brčko Distrikta – moraju jačati svoju ulogu u strateškom upravljanju procesom evropskih integracija, stoga i ovaj projekat 'Unapređivanje uloge parlamenata u BiH u procesu evropskih integracija'. Tokom pristupnog procesa, zadaci Parlamentarne skupštine BiH, entitetskih parlamenata i Skupštine BD su pružanje podrške i nadzor nad pristupnim pregovorima sa EU, te usvajanje zakonodavstva potrebnog za usklađivanje s pravnom stečevinom EU. Stoga je jačanje efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti parlamenata u BiH od ključnog značaja u kontekstu procesa evropskih integracija. Parlamentarna saradnja je od ključnog značaja za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, njegovanje javne debate, kao i za jačanje političke saradnje na putu pristupanja EU. Parlamentima su potrebni odgovarajući proceduralni mehanizmi, kao i raspoloživi resursi, kako bi ispunili svoju ulogu unutar procesa pristupanja EU.

REZULTATI

1. Jačanje kapaciteta za strateško upravljanje procesom pristupanja EU i vođenje dijaloga s Evropskim parlamentom. 2. Unapređivanje mehanizama I kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva. 3. Unapređivanje mehanizama za nadzor rada vlade, nadzornih I regulatornih tijela I poboljšanje saradnje s vladom na procesu pristupanja EU. 4. Povećanje učešća civinog društva I vidljivosti uloge parlamenata u procesu pristupanja EU. 5. Razvijanje redovne saradnje I koordinacije između Parlamentarne skupštine Bosne I Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine I Skupštine Brčko Distrikta o pitanjima koja se tiču EU. 6. Povećanje kapaciteta zastupnika I parlamentarnog osoblja. 7. Unapređenje upravljanja internim resursima.