Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Institucije
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

IDDEEA i njeni partner iz struktura vlasti [sve općine i policijske vlasti na svim nivoima u BiH] koji se bave sigurnošću dokumenata odigrali su ključnu ulogu u viznom dijalogu koji je zemlji u decembru 2010. godine omogućio bezvizni režim. Ciljevi programa bili su osigurati koordiniraniji, sistematičniji i metodičniji pristup u korištenju informatičkih tehnologija u javnom sektoru i upravljanju bazama identifikacionih dokumenata u Bosni i Hercegovini pružanjem institucionalne podrške Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i da se kratkoročno poboljša njena sigurnost, prezentacija na internetu, operativni rad i efikasnost, a srednjoročno da se osigura da su njena institucionalna pozicija i sve aktivnosti u skladu sa standardima EU. Cilj je izgraditi efikasnu i transparentnu javnu upravu usmjerenu na pružanje usluga.

REZULTATI

Poboljšana efikasnost IDDEEA-e, što otvara mogućnost za pregled i prikupljanje informacija i omogućava odgovarajuće korištenje usluga elektronske uprave na način predviđen zakonima BiH.