Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije
Poglavlja EU Acquis-a Pravo intelektualne svojine
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2012, 2013, 2014, 2015
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Projekat će doprinijeti politici koja uređuje oblasti intelektualnog i industrijskog vlasništva, naročito u oblasti prava intelektualnog vlasništva, unapređenja institucionalnog okvira i povećanja svijesti o intelektualnom vlasništvu u skladu s obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i TRIPS sporazuma, kao i jačanju kapaciteta za izvršenje i znanja o pravima intelektualnog vlasništva u organima nadležnim za izvršenje.

REZULTATI

"EU je obezbijedila projekat pružanja tehničke pomoći da bi podržala Institut za intelektualno vlasništvo prilikom razvijanja njegovog kapaciteta i jačanja zakonskog okvira. Putem ovog projekta pripremljen je novi zakonodavni okvir u skladu sa standardima uspostavljenim Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) Svjetske trgovinske organizacije, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i pravnom stečevinom EU. Pripremljeni su i usvojeni sljedeći zakoni: (a) Zakon o autorskim i srodnim pravima, (b) Zakon o patentu; (c) Zakon o žigu, (d) Zakon o industrijskom dizajnu, (e) Nacrt zakona o oznakama geografskog porijekla, (f) Zakon o zaštiti novih sorti bilja. Nadalje, projekat će doprinijeti unapređenju fukncionisanja Instituta za intelektualno vlasništvo kao ključne državne institucije u sistemu zaštite intelektualnog vlasništva i razvijanja kapaciteta drugih institucija u sistemu zaštite prava intelektualnog vlasništva. Projekat je radio na uspostavljanju efikasnog sistema zaštite prava intelektualnog vlasništva. Ciljevi projekta bili su jačanje kapaciteta tijela nadležnih za provođenje prava intelektualnog vlasništva u BiH. Nadalje, projekat je bio fokusiran na unapređenje saradnje između institucija unutar sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva i razvijanje institucionalnih kapaciteta institucija BiH unutar sistema provođenja prava intelektualnog vlasništva. Ovo je obavljeno da bi se osiguralo da su institucije u stanju da provode sve potrebne funkcije kako bi postigle razvijanje šireg sticanja intelektualnog vlasništva, provođenja i okruženja za provođenje. Nadalje, projekat će jačati informativnu i obrazovnu funkciju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Projekat za cilj ima izgradnju kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo BiH putem uspostavljanja tri Informativno-edukacijska centra (IEC) Instituta. "