Projekti u BiH koje finansira EU

Borba protiv korupcije

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava, Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2008, 2009, 2010, 2011
Vrijednost €1,239,895
Periodi implementacije 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Na polju borbe protiv korupcije EU je pružila podršku u izradi politike i institucionalnog okvira, uključujući izradu Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, kao i Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Uz pružanje podrške borbi protiv korupcije kroz projekte u oblasti provođenja zakona, EU također radi na jačanju kapaciteta zajedno sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i tijelima za borbu protiv korupcije na različitim administrativnim nivoima. EU pored toga podstiče i djelovanje nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije.

REZULTATI

Projekti koje su provele nevladine organizacije doveli su do smanjenja korupcije na univerzitetima, jačanja medija i podizanja svijesti javnosti, bavljenja problemom korupcije u privatnom sektoru kroz izgradnju kapaciteta malih i srednjih preduzeća, razvoj poduzetništva i uspostavljanja nadzorne funkcije za javne nabavke. Kroz projekat EU također je pružena finansijska podrška Ocjeni sistema nacionalnog integriteta i jednom projektu za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje korupcije i zaštitu integriteta.