Projekti u BiH koje finansira EU

Provođenje zakona

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava, Pravda, sloboda i sigurnost
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2010, 2012
Vrijednost €10,808,255
Periodi implementacije 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

EU podržava nastojanja agencija za provođenje zakona u BiH da poboljšaju vlastite kapacitete i sposobnosti za efikasniju borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije, te da se pripreme za rad u skladu sa pravnom stečevinom EU. Projekat se provodi na više nivoa i uz rad sa više aktera na način da se savjeti daju i državnim i entitetskim akterima za produbljivanja reformi u oblasti unutrašnjih poslova. Savjetodavne usluge se odnose na tehničke i administrativne kapacitete policijskih agencija i srodnih institucija na svim administrativnim nivoima. EU također pruža podršku policijskim agencijama na jačanju komunikacijske i informatičke infrastrukture.

REZULTATI

Rezultati su ostvareni u različitim oblastima, uključujući granične kontrole i oduzimanje ukradene robe. Sposobnost zemlje da se bori protiv organiziranog kriminala i korupcije osnažena je jačanjem saradnje između policije i pravosuđa. Urađena je procjena prijetnje od organiziranog kriminala u skladu sa metodologijom Europola na osnovu novog nivoa razmjene obavještajnih podataka između agencija za provođenje zakona. Formirana je grupa eksperata za identificiranje prijetnji i savjetovanje visokih policijskih službenika o odgovarajućim odlukama, te je organizirana obuka o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, a naročito o primjeni posebnih istražnih mjera. Saradnja je također dovela do pronalaska skupocjenih vozila ukradenih i u EU. Pomoć EU je doprinijela efikasnijoj primjeni stručnog znanja čime se omogućilo utvrđivanje jasnih prioriteta u borbi protiv organiziranog kriminala i teškog kriminala, kao i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Nadalje, ojačani su istražni kapaciteti, pripremljena je mapa puta za zaštitu ličnih podataka i udareni su temelji za buduću saradnju sa Evropskim policijskim koledžom (CEPOL).