Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2011, 2013
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2008, 2009, 2012, 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD) provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa općinama i organizacijama civilnog društva, savezima općina i gradova iz FBiH i RS, te uz blisku saradnju sa Direkcijom za evropske integracije (DEI). Cilj projekta je doprinijeti demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH. Doprinos će se dati kroz pružanje podrške odabranim općinama na uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva i pospješivanje mehanizama finansiranja za bolje pružanje usluga. Kako bi se odgovorilo na postojeće izazove, projekat LOD će se fokusirati na: - Pospješivanje trajnog partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti izgradnjom svijesti o obostrano korisnoj saradnji i ohrabrivanjem održivog dijaloga; - Definiranje i usvajanje jedinstvenog i transparentnog mehanizma za raspoređivanje sredstava organizacijama civilnog društva na osnovu projektnog pristupa, potreba lokalnih socijalnih službi i utvrđenih prioriteta, te osiguravanje održivog izvora sredstava kroz općinsku budžetsku liniju za finansiranje projekata organizacija civilnog društva; - Poticanje organizacija civilnog društva da specijaliziraju i profesionaliziraju svoje aktivnosti usvajanjem pristupa dugoročnog planiranja, snažnijim fokusiranjem na lokalne potrebe i manjom ovisnošću o prioritetima trenutnih donatora.

REZULTATI

43 općine su učestvovale u projektu LOD -provedeno je više od 220 malih projekata organizacija civilnog društva - više od 60.000 direktnih i indirektnih korisnika - više of 3,5 miliona eura izdvojeno za organizacije civilnog društva kroz projekat LOD od čega 0,5 miliona eura iz općinskih budžeta.