Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008, 2010, 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011, 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Upravljanje otpadom je i dalje veliki problem za Bosnu i Hercegovinu posebno kad je riječ o implementaciji niza EU propisa (acquis-a) u ovoj oblasti , koji se tiču prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja, ostalih načina zbrinjavanja (kao što je spaljivanje otpada) te na dnu ljestvice – odlaganja na deponije. Bosna i Hercegovina se fokusira na izgradnju sanitarnih regionalnih odlagališta i prateće infrastrukture, a koja su planirana da u kasnijoj fazi postanu „regionalni centri za upravljanje otpadom“ koji osim odlaganja vrše i recikliranje otpada. Razmatrajući dosadašnje investiranje u sektoru vidno je da postoji značajna potreba za budućim ulaganjem u sektor upravljanja komunalnim otpadom kako bi se implementirali relevantni EU standardi. Međutim, mora se napomenuti da upravljanje otpadom podrazumijeva ogromne troškove rada i održavanja a oni se moraju finansirati kroz povrat troškova od tarifa. Tako će redosljed ulaganja u ovaj sektor biti više uslovljen ograničenjima platežnih mogućnosti domaćinstava nego ograničenjima investicijskog finansiranja.

REZULTATI

Sanacija postojećih divljih deponija i izgradnja sanitarnih odlagališta pomoći će da se smanji zagađenje površinskih i podzemnih vodnih resursa te zaštiti ekosistem u Bosni i Hercegovini. Ulaganje u infrastrukturu za upravljanje čvrstim otpadom će također rezultirati i poboljšanim zdravljem građana Bosne i Hercegovine.