Projekti u BiH koje finansira EU

Izgradnja kapaciteta za reformu pravosuđa širom BiH

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €1,125,000
Periodi implementacije 2013
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Buduće članstvo u Evropskoj uniji zahtijeva efikasno, neovisno i profesionalno pravosuđe koje može garantirati demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, i poštivanje te zaštitu manjina. Zemlje potencijalni kandidati također trebaju imati funkcionalnu tržišnu ekonomiju. Uloga sudskih i tužilačkih službi da čuvaju i održavaju takve kriterije je stoga veoma zahtjevna i traži određeni nivo znanja i stručnosti. BiH ima skoro 100 sudija i preko 400 tužilaca. Uz izglede pridruživanja EU, oba entitetska Centra za edukaciju sudija i tužilaca u BiH imaju koristi od tehničke pomoći u cilju jačanja efikasnosti i efektivnosti ovih institucija, dok istovremeno unapređuju sadržaj i rezutate tih edukativnih kurseva. Poseban dio tehničke pomoći fokusiran je na administrativno i pomoćno-tehničko osoblje u sudovima i tužilaštvima, koje daje ključan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada svojih institucija. Puna korist od njihovog rada onemogućena je nizom pravnih i proceduralnih pravila koja su na snazi kao i sistemskim pristupom njihovoj obuci. Projektom se nastoje riješiti oba ova nedostatka.

REZULTATI

Tehnička podrška je u toku a očekuju se sljedeći rezultati: - efikasniji i na usluge orijentirani centri obuke koji pružaju najnovija znanja sudijama i tužiocima širom BiH u cilju značajnog poboljšanja kvalitete njihovog rada. - sudije i tužioci bolje informirani o ospektima pravne stečevine EU (Acquis) - bolje motivirani polaznici obuke koji aktivno traže obuku o specifičnim temama.