Projekti u BiH koje finansira EU

Podrška sudovima i tužilaštvima u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €3,000,000
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Od uspostavljanja Suda i Tužilaštva BiH u 2004. godini, EU i drugi donatori obezbjeđivali su finansiranje za međunarodne i domaće djelatnike i njihove radne troškove u vezi s procesuiranjem predmeta ratnih zločina, kao i istrage i suđenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, u ukupnom iznosu od 62 miliona eura za period od sedam godina, što je također uključivalo obnovu kompleksa u kojem su trenutno smješteni Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

REZULTATI

Tokom perioda 2005.-2012. godina finansiranje od strane donatora doprinijelo je mnogim rezultatima, uključujući, ali ne i ograničavajući se na sljedeće: - Odjel I za ratne zločine Krivičnog odjeljenja donio je 106 presuda u odnosu na 167 optuženih lica, 70 drugostepenih presuda u odnosu na 100 lica, kao i dvije trećestepene presude (do 2011., uz promjenu relevantne zekonske regulative). - Odjel II donio je 454 prvostepene presude u odnosu na 787 lica, 131 drugostepenu presudu u odnosu na 251 lice, i 4 trećestepene presude u odnosu na 6 lica. - Odjel za podršku svjedocima pružilo je podršku za ukupno 6,042 od koji je 858 svjedočilo u svojstvu zaštićenog svjedoka. - Odsjek krivične odbrane (OKO) pružao je pravnu i administrativnu podršku advokatima koji supostupali pred Sudom BiH, vodio listu advokata koji zastupaju predmete pred Odjelima I i II Suda BiH te organizovao programe obaveznog usavršavanja za advokate. - OKO je organizovao 130 seminara za stručno usavršavanje te 6 godišnjih konferencija na kojima su učestvovali istaknuti stručnjaci u oblasti krivičnog prava iz cijelog svijeta. 31. decembra 2012., OKO je za zastupanje pred Odjelom I ovlastio 124 advokata, za zastupanje pred Odjelom II 93 advokata i za zastupanje pred Odjelom III 25. U septembru 2009. OKO je premješten u Ministarstvo pravde BiH. - Obuka je organizirana za više od 350 uposlenika. - Ured Registrara je pružao značajnu podršku putem Prevodilačke službe koja je u jednom trenutku imala 50 prevodilaca, stalnih sudskih tumača, čiji je rad bio od ključne važnosti za učešće međunarodnih sudija i tužilaca i omogućavao njihov rad i vršenje mandata tokom tranzicionog perioda od osam godina.