Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2007, 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2010, 2016
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Izgledi za evropsku integraciju zahtijevaju da relevantne institucije ispune standarde po pitanju cijelog spektra pitanja vezanih za pravdu i pravosuđe počevši, na primjer, od načina zapošljavanja i imenovanja sudija i tužilaca do osiguranja poštivanja ljudskih prava u postupanju sa zatvorenicima. Dok sudovi i tužilaštva moraju osigurati efikasno, profesionalno i nepristrasno dijeljenje pravde u cijeloj državi, četrnaest Ministarstava pravde, Pravosudna komisija Brčko distrikta i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH odgovorni su, između ostalog, za planiranje politike, strategije i budžeta u širom sektora pravde. Krovna državna Strategija za reformu sektora pravde, koja obuhvata mnoga pitanja EU integracija u tom pogledu, usvojena je 2008. godine na period od 5 godina. Očekuje se da će nova SRSP biti usvojena u 2014. U pokušaju da ojača takve institucije, Ministarstva pravde na državnom, entitetskim nivoima i Pravosudnu komisije Brčko distrikta BiH te Sudsko i tužilačko vijeće BiH, Evropska unija je i nastavit će da pruža tehničjku ekspertizu kako bi osnažila njihove strateške inicijative uz relevantne procese planiranja budžeta tj, da ministarstva unaprijed planiraju korištenje svojih ljudskih i finansijskih resursa za poslove koje žele poduzimati u budućnosti. Podrška će se također fokusirati na jačanje komunikacije između ministarstava, Pravosudne Komisije BD i VSTV-a.

REZULTATI

Predviđeni rezultati budućeg projekta tehničke saradnje: - efektivno i efikasno strateško planiranje - oprativna, samo-održiva koordinacija između Ministarstava pravde, VSTV-a i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.