Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2012, 2013
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2013, 2014, 2016
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Usljed obima raznih zločina počinjenih u BiH tokom perioda 1992-1995, BiH ima najveći broj predmeta ratnih zločina na Zapadnom Balkanu. U 2014. godini broj predmeta ratnih zločina u kojima je poznat počinilac(počinioci) iznosio je oko 1200. U decembru 2008., Vijeće ministara BiH je usvojilo Državnu strategiju za rad na predmentima ratnih zločina. Usljed mnogih razloga, napredak u implementaciji Strategije nije na zadovoljavajućem nivou. Kako bi se napredak ubrzao i obezbijedili značajni dodatni profesionalni i financijski resursi tužilaštvima i sudovima širom BiH, Evropska unija je odlučila pružiti budžetsku podršku od 14 miliona tokom perioda 2014-2018. Pri tome su 23 institucije u sektoru pravde dobile dodatne ljudske i finansijske resurse za istragu i suđenja u predmetima ratnih zločina.

REZULTATI

Krajnji cilj je da se do kraja 2018. godine smanji broj predmeta ratnih zločina u kojima je poznat počinilac(počinioci) tj. KTRZ predmeta, za barem 50%, mada se na nekoliko lokacija očekuje da će se broj zaostalih predmeta ratnog zločina u potpunosti smanjiti.