Projekti u BiH koje finansira EU

Obnova radnog prostora sudova i tužilaštava

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2009, 2012
Vrijednost €3,270,930
Periodi implementacije 2012, 2013, 2015
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Opći cilj neophodne pomoći je značajno povećati efikasnost, profesionalizam i neovisnost cijelog sektora pravde kako bi se osigurala vladavina prava i BiH tako pripremila za pristupanje Evropskoj uniji. Jedan od specifičnih ciljeva IPA sektora jeste jačati neovisnost pravosuđa, osnažiti njegovu efikasnost i efektivnost te poboljšati odgovornost. Važnost adekvatne fizičke infrastrukture za pravosuđe, tačnije rečeno obezbjeđenja odgovarajućeg prostora i opreme sudovima i tužilaštvima, je ključna za efikasnost pravosudnih organa i prepoznata je kao ključna mjera Stuba 1 SRSP-a. Osnovni problem je čini se opći nedostatak raspoloživog prostora, posebno u većim i „prometnijim“ sudovima i tužilaštvima. Kao posljedica toga, broj sudnica je premali u većim sudovima, dok su arhive potpuno prenatrpane i često nefunkcionalne i u sudovima i u tužilaštvima. U skoro svim sudovima veliki problem su i odgovarajuće prostorije za svjedoke, advokate i sudsku policiju a nedostatak takvih prostora za svjedoke i sudsku policiju je također problem i u tužilaštvima.

REZULTATI

Rezultat 1: Poboljšana efikasnost i odgovornost pravosuđa