Projekti u BiH koje finansira EU

Sigurnosna infrastruktura

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje, Konkurentnost i inovacije
Poglavlja EU Acquis-a Slobodno kretanje roba
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,635,895
Periodi implementacije 2009
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Svrha projekta je razviti kapacitet za izradu zakonske regulative i primjenu tehničkih propisa u resornim ministarstvima; pružiti tehničku pomoć u preuzimanju prioritetnih tehničkih propisa u skladu s odgovarajućim EU Direktivama Novog pristupa te uspostavljanju sistema za ocjenu usklađenosti s propisima; dalje razvijati sposobnost sistema za nadzor nad tržištem u BiH u pogledu njegovog zadatka da garantuje sigurnost i usklađenost tehničkih proizvoda u skladu s dobrom praksom EU u oblasti nadzora nad tržištem.

REZULTATI

Projektom je razvijen kapacitet za izradu zakonske regulative i provedbu tehničkih propisa u resornim ministarstvima, te pružena tehničku pomoć u preuzimanju prioritetnih tehničkih ptropisa u skladu s odgovarajućim EU Direktivama Novog pristupa. Osim toga, Projekat je pružio tehničku pomoć u oblasti ocjene usklađenosti s propisima u cilju usklađivanja sa relevantnim sistemom EU. I na koncu, kapacitet sistema za nadzor nad tržištem u BiH je dodatno razvijen u cilju osiguranja sigurnosti i usklađenosti tehničkih proizvoda na tržištu BiH u skladu s dobrom praksom EU u oblasti nadzora nad tržištem.