Projekti u BiH koje finansira EU

Socijalna inkluzija kroz radnu terapiju

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2013
Vrijednost €70,776
Periodi implementacije 2015
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

Očekivani rezultati: R1. Osnovana i promovisana saradnja između partnera iz BiH i CG; Razvijeni novi oblici okupacione terapije u BiH i CG; R2. Dobro obučeno osoblje i radionice koje će biti oformljene u BiH i CG; R3. Usvajanje rješenja za brigu o osobama sa invaliditetom preko 21 godinu starosti, kao i prijedloga za izmjenu pravnih propisa o ovom pitanju; R4. Osoblje obučeno za nove oblike sportova.

SAŽETAK

Cilj projekta je doprinos poboljšanju kvaliteta života i rada sa djecom i mladima sa invaliditetom u pograničnoj oblasti BiH i Crne Gore. Specifični cilj je poboljšanje kvaliteta kroz razmjenu iskustva, korištenje radno-okupacione terapije i metoda rada sa djecom i mladima sa invaliditetom kroz razmjenu iskustva u prekograničnoj oblasti. Ciljne grupe su djeca i mladi sa invaliditetom, stručne osobe i NVO, institucije koje su direktno uključene u rad sa ovom populacijom, 210 djece i mladih sa invaliditetom, 30 stručnjaka koji rade sa djecom i mladima sa invaliditetom, 70 radnika iz institucija u BiH i CG.

REZULTATI

Očekivani rezultati: R1. Osnovana i promovisana saradnja između partnera iz BiH i CG; Razvijeni novi oblici okupacione terapije u BiH i CG; R2. Dobro obučeno osoblje i radionice koje će biti oformljene u BiH i CG; R3. Usvajanje rješenja za brigu o osobama sa invaliditetom preko 21 godinu starosti, kao i prijedloga za izmjenu pravnih propisa o ovom pitanju; R4. Osoblje obučeno za nove oblike sportova.