Projekti u BiH koje finansira EU

Pruži mi šansu

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €66,923
Periodi implementacije 2015
Lokacije SOKOLAC, SARAJEVO-NOVI GRAD, PROZOR, PALE - PRAČA

Rezultati

Očekivani rezultati: R1: Ojačani kapaciteti i povezanost organizacija i institucija koje rade na unapređenju socijalne inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima kroz sportske aktivnosti R2: Povećan nivo mobilnosti, učešća i inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima u kulturnom i sportskom životu na državnom i regionalnom nivou R3: Podignuta svijest kreatora politika, predstavnika institucija i drugih sportskih aktera i građana o sportu kao sredstvu za unapređenje učešća i socijalne inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima

SAŽETAK

Cilj projekta je izjednačavanje i zaštita prava lica sa ograničenim intelektualnim sposobnostima radi učešća u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. Specifični cilj je bolja socijalna inkluzija i učešće osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine kroz usmjeravanje sportskih aktivnosti u glavne tokove. Ciljne grupe su osobe sa ograničenim intelektualnim sposobnostima, volonteri, predstavnici zajednice iz: lokalnih samouprava, osnovnih i srednjih škola, dnevnih centara, lokalnih organizacija koje se bave pitanjem osoba sa invaliditetom, sportskih klubova i stručno osoblje koje radi sa osobama sa invaliditetom (medicinske sestre, fizioterapeuti).

REZULTATI

Očekivani rezultati: R1: Ojačani kapaciteti i povezanost organizacija i institucija koje rade na unapređenju socijalne inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima kroz sportske aktivnosti R2: Povećan nivo mobilnosti, učešća i inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima u kulturnom i sportskom životu na državnom i regionalnom nivou R3: Podignuta svijest kreatora politika, predstavnika institucija i drugih sportskih aktera i građana o sportu kao sredstvu za unapređenje učešća i socijalne inkluzije osoba sa ograničenim intelektualnim sposobnostima