Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije, Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, MODRIČA, ODŽAK, DOBOJ - JUG

Rezultati

1. Kreiran Klaster tipičnih proizvoda Sjeveroistočne BiH koji broji 20 članova i pruža preko 15 vrsta usluga za MSP-ove kojima im olakšava pristup tržištu, uključujući prodaju tipičnih proizvoda u promotivnoj radnji u Centru Tuzla, kontrolu kvaliteta u laboratoriji koja će biti otvorena u saradnji sa Tehnološkim fakultetom, unapređenje proizvodnje u proizvodnim centrima u Odžaku, Modriči i Tuzli i 2 nova izvora finansiranja MSP-ova. 2. Kreirana baza podataka sa 70 prepreka za razvoj MSP-ova, te prijedlog lokalnim vlastima za njihovo prevazilaženje, kao što je nedostatak sredstava za MSP-ove. 3. Uspostavljeno partnerstvo između 10 organizacija iz javnog, civilnog I poslovnog sektora, koji će u saradnji sa Ministarstvom za ekonomiju Kantona Tuzla olakšati pristup uslugama MSP-ova putem formiranja opštinskih informativnih centara. 4. Stvorena partnerstva u cilju stimulacije ekološke proizvodnje, melioracije zemljišta I inovativnih tehnologija za iskorištavanje sistema vodene pare iz Termoelektrane Tuzla u svrhu privrednih djelatnosti.

SAŽETAK

Projekat je dio granta u sklopu IPA 2011 u vrijednosti od 5,2 million eura za podršku lokalnom ekonomskom razvoju u BiH koji stimuliše razvoj i otvaranje novih radnih mjesta putem unaprijeđenih lokalnih partnerstava i obezbjeđivanja poslovne infrastrukture i usluga. Konkretno, cilj projekta je unaprijediti poslovno okruženje u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini putem osnivanja Klastera za razvoj tipičnih proizvoda kroz partnerstvo između lokalnih vlasti, udruženja proizvođača i pružalaca usluga (akademska zajednica, MSP-ovi, lokalne razvojne organizacije). Klaster će nuditi razne usluge, uključujući poslovni konsalting, zajednički nastup na tržištu, pomoć pri uvođenju kvalitetnog standarda, kreiranje i provođenje razvojnih projekata itd. Promocija i prodaja biće organizovana u „Kući okusa“ u turističkom centru u Tuzli. Klaster će razvijati i određene inovativne usluge i inkorporirati postojeću inicijativu za razvoj tipičnih proizvoda u Hercegovini. Nadalje, projekat ću pružati podršku poslovnom okruženju za tipične proizvode u ciljnim opštinama uvođenjem novog instrumenta finansiranja MSP-ova i informativnog pulta. Rad na infrastrukturi podrazumijeva izgradnju objekata za proizvodnju i skladištenje u poslovnim zonama u Odžaku (cca 400m2) i Modriči (cca 300m2) kao i adaptaciju/opremanje centra za promociju tipičnih proizvoda u Tuzli. Više informacija na sajtu projekta: http://www.nbrudruzenje.org

REZULTATI

1. Kreiran Klaster tipičnih proizvoda Sjeveroistočne BiH koji broji 20 članova i pruža preko 15 vrsta usluga za MSP-ove kojima im olakšava pristup tržištu, uključujući prodaju tipičnih proizvoda u promotivnoj radnji u Centru Tuzla, kontrolu kvaliteta u laboratoriji koja će biti otvorena u saradnji sa Tehnološkim fakultetom, unapređenje proizvodnje u proizvodnim centrima u Odžaku, Modriči i Tuzli i 2 nova izvora finansiranja MSP-ova. 2. Kreirana baza podataka sa 70 prepreka za razvoj MSP-ova, te prijedlog lokalnim vlastima za njihovo prevazilaženje, kao što je nedostatak sredstava za MSP-ove. 3. Uspostavljeno partnerstvo između 10 organizacija iz javnog, civilnog I poslovnog sektora, koji će u saradnji sa Ministarstvom za ekonomiju Kantona Tuzla olakšati pristup uslugama MSP-ova putem formiranja opštinskih informativnih centara. 4. Stvorena partnerstva u cilju stimulacije ekološke proizvodnje, melioracije zemljišta I inovativnih tehnologija za iskorištavanje sistema vodene pare iz Termoelektrane Tuzla u svrhu privrednih djelatnosti.