Projekti u BiH koje finansira EU

UP.S.TREA.M. 2 - Unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju - drugi dio

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €47,864
Periodi implementacije 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

R1. Poboljšano učešće javnosti na polju MZ, pri čemu su uključeni i mladi; R2. Istraženi participatorni pristupi u procesima odlučivanja; R3. Civilna društva u Srbiji i BiH osviješćena su o temi socijalne isključenosti osoba sa mentalnim bolestima; R4. Uspostavljene nove usluge u socijalnoj zaštiti MZ u Valjevu (Udruženje korisnika); R5. Uspostavljene nove usluge u socijalnoj zaštiti MZ u Tuzli (kućne posjete); R6. Poboljšan kvalitet života psihijatrijskih pacijenata u Valjevu i Tuzli; R7. Pružaoci usluga MZ sa obje strane granice prošli obuku o radnoj inkluziji osoba sa mentalnim bolestima; R8. Realizovana razmjena iskustava na polju radne inkluzije; R9. Proučena tema radne inkluzije sa osobama sa mentalnim bolestima.

SAŽETAK

Cilj projekta bio je poboljšanje kapaciteta socijalne inkluzije i zdravstva u sistemima mentalnog zdravlja (MZ) u Srbiji i BiH kroz prekograničnu razmjenu iskustava. Razmjena se fokusira na promociju novih modela učešća javnosti, aktiviranje novih usluga u zajednici i izgradnji kapaciteta aktera u sistemima MZ. Specifični cilj je (1) poboljšati učešće javnosti u procesima odlučivanja na polju MZ te smanjiti stigmu prema ljudima sa mentalnim bolestima, (2) aktivirati nove usluge u zajednici na polju MZ, kao rezultat razmjene dobrih praksi između Valjeva i Tuzle, (3) obrazovati glavne segmente društva u sistemima MZ u Valjevu i Tuzli (zdravstvene i socijalne institucije, javne institucije, civilno društvo, mediji)

REZULTATI

R1. Poboljšano učešće javnosti na polju MZ, pri čemu su uključeni i mladi; R2. Istraženi participatorni pristupi u procesima odlučivanja; R3. Civilna društva u Srbiji i BiH osviješćena su o temi socijalne isključenosti osoba sa mentalnim bolestima; R4. Uspostavljene nove usluge u socijalnoj zaštiti MZ u Valjevu (Udruženje korisnika); R5. Uspostavljene nove usluge u socijalnoj zaštiti MZ u Tuzli (kućne posjete); R6. Poboljšan kvalitet života psihijatrijskih pacijenata u Valjevu i Tuzli; R7. Pružaoci usluga MZ sa obje strane granice prošli obuku o radnoj inkluziji osoba sa mentalnim bolestima; R8. Realizovana razmjena iskustava na polju radne inkluzije; R9. Proučena tema radne inkluzije sa osobama sa mentalnim bolestima.