Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije, Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2014
Lokacije BANJA LUKA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, LAKTAŠI, SRBAC

Rezultati

1. Uspostavljeno i ojačano snažno lokalno partnerstvo, unaprijeđeno ekonomsko upravljanje i razvijena odgovarajuća operativna mreža za lokalne MSP-ove. 2. Osnovana, ojačana i promovisana regionalna institucija za poslovnu podršku i ruralni razvoj (Regionalni centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD – Regionalni centar). 3. Spektar usluga za poslovnu podršku pružen MSP-ovima orijentisanim na rast.

SAŽETAK

Projekat je dio granta u sklopu IPA 2011 u vrijednosti od 5,2 million eura za podršku lokalnom ekonomskom razvoju u BiH koji stimuliše razvoj i otvaranje novih radnih mjesta putem unaprijeđenih lokalnih partnerstava i obezbjeđivanja poslovne infrastrukture i usluga. Konkretno, cilj projekta je unapređenje ekonomskog upravljanja i operativnog okvira za MSP-ove na lokalnom nivou kroz javno-privatni dijalog u okviru Lokalne akcione grupe. Biće uveden koncept pozitivnog poslovnog okruženja kroz punktove "sve na jednom mjestu" i druge mjere koje će provoditi novoosnovani opštinski timovi za ekonomsko upravljanje, što će smanjiti vrijeme za davanje odgovora MSP-ovima za 40%. Projekat će poboljšati poslovno okruženje za MSP-ove upostavljanjem Regionalnog centra za ekonomski i ruralni razvoj koji će pružati minimalno 7 novih poslovnih usluga za 80-100 MSP-ova. Kao rezultat ekonomske aktivnosti orijentisane na rast u regionu i korištenje inovativnih i novih tehnologija, nekoliko novih MSP-ova i onih koji su uveli nove standarde, tehnologije i finansijske instrumente trebalo bi da se kreće između 15 i 20 MSP-ova u ciljnoj regiji. Više informacija na sajtu projekta: http://aced.ba/site/projekti-2/52-209-sava-garden-regionalni-rast-kroz-ekonomski-i-ruralni-razvoj-regerd/

REZULTATI

1. Uspostavljeno i ojačano snažno lokalno partnerstvo, unaprijeđeno ekonomsko upravljanje i razvijena odgovarajuća operativna mreža za lokalne MSP-ove. 2. Osnovana, ojačana i promovisana regionalna institucija za poslovnu podršku i ruralni razvoj (Regionalni centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD – Regionalni centar). 3. Spektar usluga za poslovnu podršku pružen MSP-ovima orijentisanim na rast.