Projekti u BiH koje finansira EU

SpineLab (Aplikacija 109)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €60,804
Periodi implementacije 2013
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

Procijenjeni rezultati: Uspostavljen centar za dijagnostiku i istraživanje problema senzomotornog aparata i definiranje postupaka liječenja; Doktori roditelji, djeca i mladi educirani o važnosti otkrivanja, prevencije i efikasnog liječenja senzomotornog aparata i problema kralježnice i javnost informirana o ovom problemu.

SAŽETAK

Projekt bi trebao doprinijeti unapređenju detekcije i prevencije posturalnih poremećaja, zdravstvenih problema senzomotornog aparata kod djece i mladih dva regiona, područja Srema i grada Sarajeva. Ciljevi projekta su: 1) Valjano prepoznavanje i ispitivanje senzomotornog aparata i problema kralježnice; 2) Podizanje svijesti ciljnih skupina i informiranje zajednice o važnosti prevencije i otkrivanja problema senzorimotornog aparata.

REZULTATI

Procijenjeni rezultati: Uspostavljen centar za dijagnostiku i istraživanje problema senzomotornog aparata i definiranje postupaka liječenja; Doktori roditelji, djeca i mladi educirani o važnosti otkrivanja, prevencije i efikasnog liječenja senzomotornog aparata i problema kralježnice i javnost informirana o ovom problemu.