Projekti u BiH koje finansira EU

Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-bekijskom polju (IM-BE polje), Aplikacija 006

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €261,628
Periodi implementacije 2013
Lokacije GRUDE, LJUBUŠKI, POSUŠJE

Rezultati

Očekivani rezultati: 1. Uspostavljena funkcionalna i trajna koordinacijska grupa za prekograničnu saradnju za održivo upravljanje vodnim resursima Imotsko-bekijskog polja; 2. Osnaženi kapaciteti lokalnih vlasti za planiranje i spremni za korištenje strukturnih fondova EU u skladu s propisima za zaštitu okoliša Evropske komisije; 3. Pripemljena potrebna tehnička dokumentacija i usvojena od strane relevantnih tijela u BiH i Hrvatskoj, uključujući: a) Pripremljena studija o integriranom prekograničnom potencijalu za poljoprivrednu proizvodnju; b) Pripremljen idejni projekt za sistem za navodnjavanje/sistem odvodnje u IM-BE području; c) Izrađena studija procjene utjecaja na okoliš i analiza troškova i koristi za planirana ulaganja; i d) pripremljeno idejno rješenje za integrirano navodnjavanje, odvodnju i sistem melioracije terena IM-BE polja. 4. Načela integriranog upravljanja vodama i poljoprivredne proizvodnje promovirana među lokalnim stanovništvom; i 5. Smanjen broj visokorizičnih mjesta onečišćenja voda u IM-BE području.

SAŽETAK

Projekt nastoji uvesti integrirani pristup za strukturno ulaganje u navodnjavanje i sistem odvodnje u regiji Imotsko-bekijskog polja, koji bi trebalo da intenziviraju poljoprivrednu proizvodnju u regiji. Posebna pažnja posvećena je aspektima okoliša, a projekt također nastoji povećati svijest lokalnog stanovništva o načinima smanjenja onečišćenje površinskih i podzemnih voda. Imotsko-bekijsko polje, koje presjeca granica između Hrvatske i BiH, predstavlja vrijedno poljoprivredno područje i važan privredni potencijal ovog prekograničnog regiona, koji se prostire na ukupno 8,150 hektara obradivog zemljišta bogatog izvorima vode. U okviru projekta, postoji dobar potencijal da vlasti poboljšaju koordinaciju integriranog planiranja i da postojeće strategije, koje su definirane od vrha prema dolje, usklade sa pristupom odozdo prema gore. Očekuje se da će se ovaj model koristiti za buduće zajedničko planiranje u regiji.

REZULTATI

Očekivani rezultati: 1. Uspostavljena funkcionalna i trajna koordinacijska grupa za prekograničnu saradnju za održivo upravljanje vodnim resursima Imotsko-bekijskog polja; 2. Osnaženi kapaciteti lokalnih vlasti za planiranje i spremni za korištenje strukturnih fondova EU u skladu s propisima za zaštitu okoliša Evropske komisije; 3. Pripemljena potrebna tehnička dokumentacija i usvojena od strane relevantnih tijela u BiH i Hrvatskoj, uključujući: a) Pripremljena studija o integriranom prekograničnom potencijalu za poljoprivrednu proizvodnju; b) Pripremljen idejni projekt za sistem za navodnjavanje/sistem odvodnje u IM-BE području; c) Izrađena studija procjene utjecaja na okoliš i analiza troškova i koristi za planirana ulaganja; i d) pripremljeno idejno rješenje za integrirano navodnjavanje, odvodnju i sistem melioracije terena IM-BE polja. 4. Načela integriranog upravljanja vodama i poljoprivredne proizvodnje promovirana među lokalnim stanovništvom; i 5. Smanjen broj visokorizičnih mjesta onečišćenja voda u IM-BE području.