Projekti u BiH koje finansira EU

Mladi - najvažnija pokretačka snaga naše regije (Aplikacija 098)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €39,765
Periodi implementacije 2013
Lokacije BIJELJINA, ŠAMAC, SREBRENICA, VIŠEGRAD, ORAŠJE, GORAŽDE, FOČA, BRČKO

Rezultati

Procijenjeni rezultati: Završene pripremne aktivnosti kao prvi korak ka uspješnoj provedbi naknadnih projektnih aktivnosti; Provedeno istraživanje o postignućima ureda za mlade u 16 općina u pograničnom području između Srbije i BiH; Oštampane publikacije o radu lokalnih ureda za mlade u pograničnom području između Srbije i BiH; Medijska promocija projekta i rezultata istraživanja o radu ureda/odbora za mlade; Ojačani kapaciteti mladih za aktivno rješavanje problema u lokalnim zajednicama; Mladi proveli lokalne aktivnosti u 16 općina u BiH i Srbiji; Organizirana regionalna prekogranična konferencija za mlade - "Čujete li zaista šta govorimo?”

SAŽETAK

Projekt se bavio stvaranjem preduvjeta za održivi razvoj prekograničnog područja između Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) kroz jačanje institucionalnih, kadrovskih i građanskih mehanizme za promoviranje položaja mladih koji su nosioci razvoja u obje zemlje. Ciljevi projekta su: (1) Analiza rada lokalnih odbora/ureda za mlade u 16 ciljanih općina u BiH i Srbiji kroz istraživanje o njihovim učincima u odnosu na prethodno razdoblje, (2) Poboljšanje kapaciteta i sposobnosti mladih za zagovaranje promjena koje će poboljšati njihov trenutni položaj u 16 ciljnih općina, (3) Uspostavljanje neformalne mreže mladih koji će biti žarišne točke u promoviranju prekogranične saradnje i aktivizma mladih u ovim regijama.

REZULTATI

Procijenjeni rezultati: Završene pripremne aktivnosti kao prvi korak ka uspješnoj provedbi naknadnih projektnih aktivnosti; Provedeno istraživanje o postignućima ureda za mlade u 16 općina u pograničnom području između Srbije i BiH; Oštampane publikacije o radu lokalnih ureda za mlade u pograničnom području između Srbije i BiH; Medijska promocija projekta i rezultata istraživanja o radu ureda/odbora za mlade; Ojačani kapaciteti mladih za aktivno rješavanje problema u lokalnim zajednicama; Mladi proveli lokalne aktivnosti u 16 općina u BiH i Srbiji; Organizirana regionalna prekogranična konferencija za mlade - "Čujete li zaista šta govorimo?”