Projekti u BiH koje finansira EU

Ekološki prihvatljiv, novi, organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Bosne i Hercegovine

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €203,312
Periodi implementacije 2013
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

Predviđeni rezultati: Sačinjene analize i pregled potencijala organske poljoprivredne proizvodnje u ruralnom prekograničnom području; Baza podataka o trenutnim organskim proizvođačima u prekograničnom području dostupna široj javnosti; Kreiran i promovisan regionalni organski brend i njegova marketinška strategija; Ojačan kapacitet organskih proizvođača i podržan prelazak postojećih farmi na organsku proizvodnju; Podržana tržišna i izvozna orijentisanost organskih proizvođača; Podignuta svijest javnosti o koristima od organske poljoprivredne proizvodnje.

SAŽETAK

Projekat se bavi unapređenjem konkurentnosti ruralnog prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz unapređenje poljoprivrede, sa posebnim fokusom na jačanje i unapređenje organske poljoprivredne proizvodnje i jačanje kapaciteta u ovom sektoru. Neke od projektnih aktivnosti uključuju izradu Analize potencijala organske poljoprivrede u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije, identifikaciju relevantnih zainteresovanih strana (geografskih i sektorskih), kreiranje regionalnog organskog brenda i njegove marketinške strategije, organizovanje obuka iz oblasti organske proizvodnje, itd..

REZULTATI

Predviđeni rezultati: Sačinjene analize i pregled potencijala organske poljoprivredne proizvodnje u ruralnom prekograničnom području; Baza podataka o trenutnim organskim proizvođačima u prekograničnom području dostupna široj javnosti; Kreiran i promovisan regionalni organski brend i njegova marketinška strategija; Ojačan kapacitet organskih proizvođača i podržan prelazak postojećih farmi na organsku proizvodnju; Podržana tržišna i izvozna orijentisanost organskih proizvođača; Podignuta svijest javnosti o koristima od organske poljoprivredne proizvodnje.