Projekti u BiH koje finansira EU

Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalnoj industriji - EUMETAL 2

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €152,813
Periodi implementacije 2013
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

Procijenjeni rezultati: Iskustva stečena u okviru EU MEtal projekta u BiH promovirana i prezentirana akterima u projektnom području; Unaprijeđena znanja i svještine osoblja iz MSP iz pograničnog područja; Ciljna MSP iz pograničnog područja ispunila uvjete za izvoz na tržište EU; Ciljna MSP promovirana na regionalnoj i međunarodnoj razini.

SAŽETAK

Projekt ima za cilj unapređenje razvoja MSP u metaloprerađivačkom sektoru projektnog područja s ciljem povećanja konkurentnosti 20 malih i srednjih preduzeća iz metalske industrije sa posebnim osvrtom na jačanje izvoznih sposobnosti ovih preduzeća. Neke od aktivnosti projekta su izrada i štampanje vodiča za mala i srednja poduzeća u metaloprerađivačkom sektoru u pograničnom području, izrada TNA za ciljana mala i srednja poduzeća, provođenje specijalizirane obuke za mala i srednja preduzeća u skladu s TNA, provođenje istraživanja o uvjetima za izvoz proizvoda iz metaloprerađivačke industrije na tržišta EU, itd.

REZULTATI

Procijenjeni rezultati: Iskustva stečena u okviru EU MEtal projekta u BiH promovirana i prezentirana akterima u projektnom području; Unaprijeđena znanja i svještine osoblja iz MSP iz pograničnog područja; Ciljna MSP iz pograničnog područja ispunila uvjete za izvoz na tržište EU; Ciljna MSP promovirana na regionalnoj i međunarodnoj razini.