Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Opći cilj ove akcije je učešće djece u praćenje ostvarivanja prava djece u zemlji. Specifični ciljevi su: 1. Izgradnja mreže djece unutar mreže nevladinih organizacija “Jači glas za djecu”; 2. Izgradnja kapaciteta djece i članova NVO koji su članovi mreže; i 3. Praćenje provedbe preporuka Komiteta UN-a o pravima djece, koje su upućeni državi u smislu izrade izvještaja u sjeni.

REZULTATI

Djeca, članovi grupe educirani i osnaženi da prate pitanja vezana za prava ;  Dječiji izvještaj o stanju prava djece izrađen i dostavljen OHCHR-u u Ženevi;  Formirana i aktivna mreža djece;  Obilježen 20. novembar, Dan dječijih prava, kroz kampanju koju su proveli grupa djece i Mreža.  Predstavnici mreže su članovi Vijeća za djecu BiH, koji zagovaraju ostvarivanje prava djece;  Razvijeni novi indikatori za praćenje provedbe Konvencije o pravima djece;  Izrađen treći izvještaj u sjeni za OHCHR;  Nadograđena internet stranica www.snaznijiglaszadjecu.ba i obogaćena novih karakteristikama, a istu održavaju dječije grupe. Stranica otvorenija i promovirana u javnosti.