Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Demokratija i upravljanje
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2012
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2012
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Opći cilj: Doprinijeti stvaranju dinamičnijeg civilnog društva, koje će aktivno učestvovati u javnim debatama o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava i koje će biti sposobno da utiče na politiku mladih i odluke o o provedbi zakona koji se tiču mladih u Bosni i Hercegovni. Specifični ciljevi: 1) osposobiti i osnažiti mrežu organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih i omogućiti saradnju, razmjenu znanja i iskustava između OCD mladih i omladinskih vijeća, kako bi postali snažniji partner u dijalogu sa organima vlasti u pripremi, provedbi i praćenju realizacije omladinskih politika na svim političkim razinama u BiH. 2) Uspostaviti održiv institucionalni mehanizam dijaloga između vlasti i civilnog društva kako bi se utjecalo na zajednički izradu, provedbu i praćenje provedbe omladinske politike u BiH. 3) Uspostaviti održivi sistem za praćenje, evaluaciju, analizu i zagovaranje za provedbu politike mladih na svim političkim razinama u BiH.

REZULTATI

1) 13 članica mreže iz BiH razvilo vještine za stručno i održivo upravljanje, i osposobljeno kroz 6-stepeni program obuke da stučno zastupa interese svojih članova i ciljnih grupa i da institucionalno rješava problema mladih u dijalogu s državnim vlastima, kao i da izrađuje, provedi i prati ostvarenje politike za mlade na svim političkim razinama u BiH. 2) Održivi institucionalni mehanizam za dijalog između vlade i civilnog društva kako bi se utjecalo na zajedničku pripremu, praćenje i provedbu politike za mlade u BiH uspostavljen u najmanje 4 općine, 2 kantona, na državnoj i entitetskoj razini. 3) Bolji legitimitet, veća odgovornost i transparentnost mreže organizacija civilnog društva kroz izradu najmanje 9 izvještaja o praćenju provedbe politike za mlade u 4 općine, 2 kantona, na državnoj i entitetskoj razini.