Projekti u BiH koje finansira EU

Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €170,451
Periodi implementacije 2012
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

1. Novi turistički proizvodi kreirani i postojeći unaprijeđeni. Ovaj projekat pružio je priliku za unapređenje ponude turizma na otvorenom u regiji. To je postignuto bliskom saradnjom sa većinom relevantnih zainteresovanih strana u turizmu u regiji, institucijama, udruženjima i privatnim sektorom, okupljenim u tematske grupe koje su vršile odabir novih turističkih proizvoda koje treba razviti. Za koordinaciju rada tematske grupe bio je zadužen stručnjak za turizam sa relevantnim radnim iskustvom i poznavanjem crnogorske ponude u oblasti turizma na otvorenom. Rezultati uključuju: - kreirano 5 turističkih programa sa 38 proizvoda - 20 direktnih uvezivanja sa turističkim operaterima (8 u Crnoj Gori , 12 u BiH) - rekonstruisano 80 kilometara planinarskih i 120 kilometara biciklističkih staza (40km planinarskih i 60km biciklističkih staza u Crnoj Gori) - izgrađena 2 dječja igrališta (1 u Crnoj Gori, 1 na Igmanu, BiH) - konstruisano 6 područja za penjanje po stijenama (3 u Crnoj Gori, 3 u BiH) - izrađen speleološki katastar (u Crnoj Gori). 2. Razvijena i unaprijeđena vansenzonska turistička infrastruktura planinskih centara u BiH i Crnoj Gori - obezbijeđeno 30 brdskih bicikala, 10 setova opreme za penjanje po stijenama i 10 kajaka (10 brdskih bicikala i 10 kajaka za Crnu Goru - 20 brdskih bicikala i 10 setova opreme za penjanje po stijenama za BiH) - unaprijeđeno 11 "bed and breakfast" (prenoćište sa doručkom) objekata (6 u Crnoj Gori i 5 u BIH). 3. Razvijen kapacitet lokalnih ponuđača usluga u oblasti turizma: - organizovano 6 ciklusa obuke za menadžere "bed and breakfast " objekata - umrežena "bed and breakfast " domaćinstva (6 domaćinstava u Crnoj Gori potpisalo Memorandum o razumijevanju o umrežavanju i nastavku saradnje) - certificirano 5 planinskih vodiča (samo za BiH). 4. Promovisani novi prekogranični regionalni turistički proizvodi; - kreiran sajt sa sistemom onlajn rezervacije za ruralna domaćinstva. - Izrađen i distribuisan promotivni materijal: jumbo plakati su osmišljeni, kreirani i postavljeni na strateške lokacije uz glavnu cestu. Na Igmanu (BiH) i Mojkovcu (Crna Gora) organizovani su događaji "Northern Challenge" u svrhu promocije novih biciklističkih i planinarskih staza u regiji. Povodom završetka projekta organizovane su svečane konferencije u Sarajevu i Kolasinu. Odštampano je 3000 vodiča za planinarenje, biciklizam, penjanje po stijenama, 2723 turističkih mapa, 8000 letaka, 1000 postera. 5. Ojačani kapaciteti obiju agencija za regionalni razvoj i uspostavljena prekogranična mreža strana koje podržavaju turizam.

SAŽETAK

Iako postoji značajan potencijal za diversifikaciju turističke ponude na planinama Bjelašnica, Igman (BiH) i Bjelasica i Komovi (Crna Gora), najveći dio prihoda se prikuplja u zimskim mjesecima, tokom skijaške sezone. Obzirom na trendove u razvoju ljetnog turizma širom Evrope, regija jugoistočne Evrope ima potencijal da se razvije u jedinstveno turističko odredište koje nudi odmor na plaži i na planini, s krajnjim ciljem produženja turističke sezone. Ovaj projekat će doprinijeti diversifikaciji turističke ponude i produženju turističke sezone na planinskim područjima Bjelašnice, Igmana, Bjelasice i Komova kroz izgradnju vansenzonskih turističkih objekata, unapređenje infrastrukture i kapaciteta i kreiranje regionalnih turističkih proizvoda.

REZULTATI

1. Novi turistički proizvodi kreirani i postojeći unaprijeđeni. Ovaj projekat pružio je priliku za unapređenje ponude turizma na otvorenom u regiji. To je postignuto bliskom saradnjom sa većinom relevantnih zainteresovanih strana u turizmu u regiji, institucijama, udruženjima i privatnim sektorom, okupljenim u tematske grupe koje su vršile odabir novih turističkih proizvoda koje treba razviti. Za koordinaciju rada tematske grupe bio je zadužen stručnjak za turizam sa relevantnim radnim iskustvom i poznavanjem crnogorske ponude u oblasti turizma na otvorenom. Rezultati uključuju: - kreirano 5 turističkih programa sa 38 proizvoda - 20 direktnih uvezivanja sa turističkim operaterima (8 u Crnoj Gori , 12 u BiH) - rekonstruisano 80 kilometara planinarskih i 120 kilometara biciklističkih staza (40km planinarskih i 60km biciklističkih staza u Crnoj Gori) - izgrađena 2 dječja igrališta (1 u Crnoj Gori, 1 na Igmanu, BiH) - konstruisano 6 područja za penjanje po stijenama (3 u Crnoj Gori, 3 u BiH) - izrađen speleološki katastar (u Crnoj Gori). 2. Razvijena i unaprijeđena vansenzonska turistička infrastruktura planinskih centara u BiH i Crnoj Gori - obezbijeđeno 30 brdskih bicikala, 10 setova opreme za penjanje po stijenama i 10 kajaka (10 brdskih bicikala i 10 kajaka za Crnu Goru - 20 brdskih bicikala i 10 setova opreme za penjanje po stijenama za BiH) - unaprijeđeno 11 "bed and breakfast" (prenoćište sa doručkom) objekata (6 u Crnoj Gori i 5 u BIH). 3. Razvijen kapacitet lokalnih ponuđača usluga u oblasti turizma: - organizovano 6 ciklusa obuke za menadžere "bed and breakfast " objekata - umrežena "bed and breakfast " domaćinstva (6 domaćinstava u Crnoj Gori potpisalo Memorandum o razumijevanju o umrežavanju i nastavku saradnje) - certificirano 5 planinskih vodiča (samo za BiH). 4. Promovisani novi prekogranični regionalni turistički proizvodi; - kreiran sajt sa sistemom onlajn rezervacije za ruralna domaćinstva. - Izrađen i distribuisan promotivni materijal: jumbo plakati su osmišljeni, kreirani i postavljeni na strateške lokacije uz glavnu cestu. Na Igmanu (BiH) i Mojkovcu (Crna Gora) organizovani su događaji "Northern Challenge" u svrhu promocije novih biciklističkih i planinarskih staza u regiji. Povodom završetka projekta organizovane su svečane konferencije u Sarajevu i Kolasinu. Odštampano je 3000 vodiča za planinarenje, biciklizam, penjanje po stijenama, 2723 turističkih mapa, 8000 letaka, 1000 postera. 5. Ojačani kapaciteti obiju agencija za regionalni razvoj i uspostavljena prekogranična mreža strana koje podržavaju turizam.