Projekti u BiH koje finansira EU

Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €42,632
Periodi implementacije 2012
Lokacije BANJA LUKA, GRADIŠKA, DERVENTA, LAKTAŠI

Rezultati

Formirana su četiri volonterska servisa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine; Ojačana prekogranična mreža volontera; Uspostavljeno održivo partnerstvo sa 37, socijalnih,obrazvonih i javnih ustanova i organizacija civilnog društva u ciljnim zajednicama; Uspostavljena je prekogranična mreža od 9 organizacija civilnog društva koje se bave aktivnim građanstvom; Unaprijeđeno zajedničko prekogranično upravljanje, pripremljen izvještaj o procjeni i razvijeni alati za podizanje razine svijesti javnosti; Prekogranični volonterski kamp u Bosni i Hercegovini.

SAŽETAK

Projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu života i socijalne kohezije u pograničnom području. kroz poboljšan pristup uslugama u zajednici, te doprinijeti jačanju prekogranične saradnje na općinskoj razini i poboljšanju međuopćinske saradnje u pograničnom području . Tokom provedbe projekta, posebna pažnja je posvećena stvaranju inovativnih usluga u zajednici u programskom području kroz uspostavu 4 lokalne volonterske službe i formiranje prekogranične mreže od 9 organizacija civilnog društva. Krajnji korisnici su: marginalizirane grupe i grupe kojima prijeti socijalna isključenost i ciljane lokalne zajednice.

REZULTATI

Formirana su četiri volonterska servisa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine; Ojačana prekogranična mreža volontera; Uspostavljeno održivo partnerstvo sa 37, socijalnih,obrazvonih i javnih ustanova i organizacija civilnog društva u ciljnim zajednicama; Uspostavljena je prekogranična mreža od 9 organizacija civilnog društva koje se bave aktivnim građanstvom; Unaprijeđeno zajedničko prekogranično upravljanje, pripremljen izvještaj o procjeni i razvijeni alati za podizanje razine svijesti javnosti; Prekogranični volonterski kamp u Bosni i Hercegovini.