Projekti u BiH koje finansira EU

Novinari bez granica

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2010
Vrijednost €20,415
Periodi implementacije 2013
Lokacije JABLANICA, KONJIC, PROZOR, MOSTAR

Rezultati

U sklopu "Ljetne škole istraživačkog novinarstva" 50 novinara iz regije obuhvaćene projektom imalo je priliku steći i primijeniti znanja iz oblasti istraživačkog novinarstva. Tokom projekta prošli su teoretski i praktični rad u oblasti istraživačkog novinarstva, čime su unaprijedili svoje vještine i omogućeno im je da počnu primjenjivati nove metode u radu. 11 projekata iz oblasti istraživačkog novinarstva je razvijeno i predstavljeno javnosti.

SAŽETAK

Projektom se nastoji doprinijeti prekograničnoj saradnji kroz jačanje veza među lokalnim novinarima. Projekat je usmjeren na povećanje kapaciteta lokalnih novinara na ciljnom području kroz zajedničke aktivnosti u oblasti istraživačkog novinarstva.

REZULTATI

U sklopu "Ljetne škole istraživačkog novinarstva" 50 novinara iz regije obuhvaćene projektom imalo je priliku steći i primijeniti znanja iz oblasti istraživačkog novinarstva. Tokom projekta prošli su teoretski i praktični rad u oblasti istraživačkog novinarstva, čime su unaprijedili svoje vještine i omogućeno im je da počnu primjenjivati nove metode u radu. 11 projekata iz oblasti istraživačkog novinarstva je razvijeno i predstavljeno javnosti.