Projekti u BiH koje finansira EU

Mala i srednja poduzeća bez granica

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €195,124
Periodi implementacije 2012
Lokacije BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI

Rezultati

1. Projekat je uspostavio mrežu LJAB (ljekovito i aromatično bilje) u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj kao rezultat transfera praktičnih znanja od projektnih partnera u Bosni i Hercegovini (mreža AgroMAP uspostavljena u sklopu ranijeg projekta finansiranog od strane EU). Potpisan je sporazum o prekograničnoj saradnji između dvije mreže. Mreža uključuje 51 člana iz obje zemlje, a njome će naizmjenično na period od po godinu dana predsjedati UPIP Žepče i SIMORA Sisak. 2. Projekat je uspostavio dva nova poslovna subjekta u Kladnju i Kreševu (BiH). 3. Unapređenje znanja I vještina ciljnih grupa I korisnika u projektu osigurano je organizovanjem 39 radionica za 780 učesnika, što uključuje specijalizovane obuke za proizvođače, sakupljače I prerađivače ljekovitog I aromatičnog bilja, brendiranje I marketing te elektronsko poslovanje. Izrađena je edukativna brošura "Vodič za izvoz u EU". 4. Kapaciteti zainteresiranih strana u LJAB sektoru ojačani kroz primjenu marketinških alata I veću zastupljenost proizvoda mreže MSP-ova na tržištu. Izrađen marketinški plan za mrežu MSP-ova. Zajednička prezentacija je osigurana na četiri sajma (Sarajevo, Keln, Bolonja I Dubrovnik). Kreirana I plasirana na tržište 52 nova proizvoda. Izrađena je zajednička medijska kampanja I nadograđen sajt (www.agromap.net).

SAŽETAK

Projekat se fokusira na kreiranje zajedničkog privrednog područja za MSP-ove iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (LJAB), njihovu promociju, umrežavanje i poticanje saradnje s ciljem stvaranja i jačanja pozicije ovih proizvoda na tržištu. Zajedničke prekogranične aktivnosti, kroz promociju integracije i revitalizacije prekograničnog područja, promovirat će MSP-ove iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja i time doprinijeti ekonomskom osnaživanju aktera iz tog sektora.

REZULTATI

1. Projekat je uspostavio mrežu LJAB (ljekovito i aromatično bilje) u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj kao rezultat transfera praktičnih znanja od projektnih partnera u Bosni i Hercegovini (mreža AgroMAP uspostavljena u sklopu ranijeg projekta finansiranog od strane EU). Potpisan je sporazum o prekograničnoj saradnji između dvije mreže. Mreža uključuje 51 člana iz obje zemlje, a njome će naizmjenično na period od po godinu dana predsjedati UPIP Žepče i SIMORA Sisak. 2. Projekat je uspostavio dva nova poslovna subjekta u Kladnju i Kreševu (BiH). 3. Unapređenje znanja I vještina ciljnih grupa I korisnika u projektu osigurano je organizovanjem 39 radionica za 780 učesnika, što uključuje specijalizovane obuke za proizvođače, sakupljače I prerađivače ljekovitog I aromatičnog bilja, brendiranje I marketing te elektronsko poslovanje. Izrađena je edukativna brošura "Vodič za izvoz u EU". 4. Kapaciteti zainteresiranih strana u LJAB sektoru ojačani kroz primjenu marketinških alata I veću zastupljenost proizvoda mreže MSP-ova na tržištu. Izrađen marketinški plan za mrežu MSP-ova. Zajednička prezentacija je osigurana na četiri sajma (Sarajevo, Keln, Bolonja I Dubrovnik). Kreirana I plasirana na tržište 52 nova proizvoda. Izrađena je zajednička medijska kampanja I nadograđen sajt (www.agromap.net).