Projekti u BiH koje finansira EU

Zelena planina

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €85,000
Periodi implementacije 2012
Lokacije ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, MOSTAR

Rezultati

Očekivani rezultati: R1. Ljudi informisani o vrijednosti njihovog područja; R2. Donosioci odluka/političari u stanju donijeti informisane odluke o usvajanju Modela; R3. Ekonomski akteri/potencijalni novi poduzetnici informisani o potencijalu (ponovnog) uvođenja novih održivih ekonomskih aktivnosti; R4. Ekonomski akteri/potencijalni novi poduzetnici obučeni za (ponovno) uvođenje novih održivih ekonomskih aktivnosti R5. Započete nove ekonomske aktivnosti; R6. Kreirana nova radna mjesta; R7. Područja promovisana na proaktivan način putem onlajn platforme; R8. Planinska područja sa unaprjeđenom zaštitom & valorizacijom prirodnih dobara, ekonomskim razvojem I društvenim uslovima; R10. Setovi tehničkih/tematskih alata za informisanje, obučavanje I podizanje svijesti (informativni paketi, brošure, posteri, preporuke, materijali za obuku I praktični vodiči); R11. Kampanje podizanja svijesti kroz medijske aktivnosti (TV, radio, novine).

SAŽETAK

Cilj projekta je izraditi i prenijeti održiv upravljački model u svrhu unapređenja valorizacije i očuvanja zaštićenih planinskih područja. Specifični ciljevi projekta su: - Identifikovati metode i izraditi zajedničke strategije za integrisano i koordinisano upravljanje osjetljivim planinskim područjima kroz multiakterski/multisektorski pristup. - Identifikovati aktivnosti i proizvode koji mogu poboljšati teritorijalni razvoj, istovremeno garantujući i unapređujući valorizaciju i zaštitu osjetljivih područja, npr. tradicionalne poljoprivredne aktivnosti, nišna tržišta/proizvodi, rekreativne aktivnosti, eko turizam. - Izraditi strategije koje mogu dodatno valorizirati područje i njegova dobra : npr. označavanje planinskih proizvoda i teritorijalnog identiteta te korištenje onlajn platforme s ciljem povećanja dostupnosti i vidljivosti proizvoda i usluga područja. - Definisati indikatore za ocjenjivanje efikasnosti/djelovanja intervencija, takođe kako bi se osigurala bolja upotreba finansijskih instrumenata i sredstava. - Uvesti održive planove upravljanja na obuhvaćenim područjima. - Podići svijest ekonomskih i političkih aktera/donosilaca odluka na području, kao i šire javnosti, o prirodnoj vrijednosti i potencijalu za razvoj prirodnih/zaštićenih područja, kako bi se generisalo ekonomsko, političko i javno interesovanje i djelovanje. - Kreirati Mrežu partnera i drugih relevantnih aktera te uspostaviti veze sa drugim planinskim Mrežama s ciljem pružanja podrške relevantnom zakonodavstvu EU, doprinošenja preporukama i daljnjeg prenošenja praktičnih znanja, vještina i iskustava među planinskim područjima Evrope. - Doprinijeti uravnoteženom i održivom socio-ekonomskom i ekološkom razvoju obuhvaćenih područja s ciljem stvaranja boljih uslova za život za planinsko stanovništvo. - Poticati teritorijalnu koheziju između naprednih i manje naprednih teritorija.

REZULTATI

Očekivani rezultati: R1. Ljudi informisani o vrijednosti njihovog područja; R2. Donosioci odluka/političari u stanju donijeti informisane odluke o usvajanju Modela; R3. Ekonomski akteri/potencijalni novi poduzetnici informisani o potencijalu (ponovnog) uvođenja novih održivih ekonomskih aktivnosti; R4. Ekonomski akteri/potencijalni novi poduzetnici obučeni za (ponovno) uvođenje novih održivih ekonomskih aktivnosti R5. Započete nove ekonomske aktivnosti; R6. Kreirana nova radna mjesta; R7. Područja promovisana na proaktivan način putem onlajn platforme; R8. Planinska područja sa unaprjeđenom zaštitom & valorizacijom prirodnih dobara, ekonomskim razvojem I društvenim uslovima; R10. Setovi tehničkih/tematskih alata za informisanje, obučavanje I podizanje svijesti (informativni paketi, brošure, posteri, preporuke, materijali za obuku I praktični vodiči); R11. Kampanje podizanja svijesti kroz medijske aktivnosti (TV, radio, novine).