Projekti u BiH koje finansira EU

FINNO - Mehanizam za podsticanje inovacije u JI Evropi

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €59,075
Periodi implementacije 2012
Lokacije GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE

Rezultati

Razvijena je struktura za zajedničku metodologiju ocjenjivanja tehnoloških inovacija (TIAS); Alat za samoprocjenu (SAT) za mjerenje indikatora za ocjenu tehnoloških inovacija (TIAS); Osposobljavanje partnera i drugih relevantnih aktera za korištenje TIAS alata; Primjena alata za samoprocjenu (SAT) u 30 društava; Analiza TIAS-a u regiji JI Evrope; Analiza TIAS-a za Kanton 10 i Hercegovinu (BiH); Akcioni plan za Kanton 10, koji je zasnovan na naučnoistraživačkoj strategiji za inovacije u regiji Zapadnog Balkana. Formiran je FINNO odbor za saradnju i promociju inovacija u regiji JI Evrope.

SAŽETAK

Zemlje JI Evrope razrađuju i provode politike inovacija sa različitom razinom učinkovitosti. U regiji postoji nedostatak saradnje, kapaciteta i zajedničkog poimanja inovacije, politika i pratećih instrumenata. Cilj projekta FINNO je da doprinese boljoj produktivnosti i dostizanju uporedivije razine inovativnosti među zemljama JI Evrope. Ciljne grupe projekta su ministarstva, inovacijske agencije, istraživačke organizacije itd.

REZULTATI

Razvijena je struktura za zajedničku metodologiju ocjenjivanja tehnoloških inovacija (TIAS); Alat za samoprocjenu (SAT) za mjerenje indikatora za ocjenu tehnoloških inovacija (TIAS); Osposobljavanje partnera i drugih relevantnih aktera za korištenje TIAS alata; Primjena alata za samoprocjenu (SAT) u 30 društava; Analiza TIAS-a u regiji JI Evrope; Analiza TIAS-a za Kanton 10 i Hercegovinu (BiH); Akcioni plan za Kanton 10, koji je zasnovan na naučnoistraživačkoj strategiji za inovacije u regiji Zapadnog Balkana. Formiran je FINNO odbor za saradnju i promociju inovacija u regiji JI Evrope.