Projekti u BiH koje finansira EU

`Uspostava Resursnog centra mreže omladinskih nevladinih organizacija u Brčko distriktu`

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €201,073
Periodi implementacije 2011
Lokacije BRČKO

Rezultati

- Uspostavljen resursni centar za omladinske organizacije civilnog društva. - provedene su obuke usmjerene na osposobljavanje omladinskih OCD. - Potpisan je protokol o saradnji sa Vladom Brčko distrikta. - Podignuta razina informiranosti javnosti o ulozi nevladinog sektora u društvu.

SAŽETAK

Opći cilj(evi): Doprinijeti demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju Bosne i Hercegovine kroz jačanje civilnog društva i njegove uloge u odlučivanju i kreiranju politika na svim razinama vlastii u svim područjima upravljanja. Specifični cilj: • Uspostaviti stalni resursni centar civilnog društva kao centar za učenje namijenjen nevladinim organizacijama u Brčko ditriktu i širem regionu. • Unaprijediti vještine članova mreže neophodne za namicanje sredstava, komunikacijske vještine, vještine zagovaranja i lobiranja, te pisanja projektnih prijedloga. • Podržati razvoj novonastalih organizacija na bazičnoj razini. • Informirati javnost o ulozi organizacija civilnog društva u modernom društvu. • Uspostaviti dijalog s organima javne vlasti.

REZULTATI

- Uspostavljen resursni centar za omladinske organizacije civilnog društva. - provedene su obuke usmjerene na osposobljavanje omladinskih OCD. - Potpisan je protokol o saradnji sa Vladom Brčko distrikta. - Podignuta razina informiranosti javnosti o ulozi nevladinog sektora u društvu.