Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Glavni cilj ove akcije je poboljšanje dječjih prava kroz snažnije djelovanje mreže udruženja u BiH čiji se rad fokusira na prava djece. Specifični cilj 1: Osposobljavanje neformalne mreže udruženja za zajedničko djelovanje i zagovaranje u dugoročnoj perspektivi. Specifični cilj 2: Provedba aktivnosti praćenja provedbe preporuka Odbora UN-a o pravima djeteta za BiH. Specifični cilj 3: Osposobljavanje djece uključene u direktne aktivnosti nevladinih organizacija koje se tiču promocije i učešća u zaštiti djece.

REZULTATI

Sve aktivnosti su realizirane prema planu, zahvaljujući 10 grupa djece koje su, nakon edukacije, održali odgovarajuće radionice u svojim općinama. Sve aktivnosti su predstavljene u dvije brošure koje su odštampane u tiražu od 4,800 primjeraka. Projekt je osnažio njihovu mrežu, međutim, osnažene su i pojedinačne organizacije (članice mreže) kroz učešće u aktivnostima mreže i predstavljanje tih aktivnosti u svojim dugoročnim strateškim planovima. Organi vlasti su prepoznali mrežu, a najznačajnije priznanje je došlo od Vijeća ministara, koje je pozvalo nositelja projekta da nominira dva predstavnika mreže u Vijeće za djecu BiH. Mreža je pozvana da se pridruži i učlani u Međunarodnu mrežu "ChildPact" koja se zalaže za poboljšanje položaja djece u državama članicama i kandidatima za članstvo. Zvanično članstvo u ovoj mreži počelo je s krajem jula 2013. godine. Izrađena su tri izvještaja o praćenju prava i položaju djece (Izvještaj u sjeni o provedbi Konvencije o pravima djeteta u BiH).