Projekti u BiH koje finansira EU

Razvoj tipičnih proizvoda u SI Bosni i Zlatiborskom okrugu u Srbiji

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €90,745
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, MODRIČA, ODŽAK

Rezultati

Mapiranje tipičnih proizvoda i ključnih aktera; Analiza "stanja i perpektive tipičnih proizvoda u SI Bosni i Zlatiborskom okrugu"; Unaprijeđeni kapaciteti institucija koje rade na zaštiti i razvoju tipičnih proizvoda i proizvođača tih tipičnih proizvoda.

SAŽETAK

Opći cilj projekta je zaštita tipičnih proizvoda u ciljnoj regiji u skladu sa standardima EU i njihova šira komercijalizacija. Projekt je usmjeren na proizvode koji su tipični za ovo prekogranično područje, a značajno je doprino procesu njihove valorizacije, informiranja javnosti o vrijednosti tih proizvoda i njihovoj promociji ne samo u ciljnim područjima već i na široj teritoriji.

REZULTATI

Mapiranje tipičnih proizvoda i ključnih aktera; Analiza "stanja i perpektive tipičnih proizvoda u SI Bosni i Zlatiborskom okrugu"; Unaprijeđeni kapaciteti institucija koje rade na zaštiti i razvoju tipičnih proizvoda i proizvođača tih tipičnih proizvoda.