Projekti u BiH koje finansira EU

Inovativno umrežavanje i ekonomska suradnja regija Tuzle i Vukovara (InECo)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €144,059
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

Projekt je doprinio unaprjeđenju kapaciteta i poslovnih vještina malih i srednjih poduzeća u ciljanim područjima. Ovaj cilj je postignut na osnovu analize raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu („Analiza raspoloživih MSP i kapacitet podrške poduzetništvu u općini Tuzla“ i „Studija postojećih kapaciteta u institucijama za podršku malim i srednjim poduzećima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru“) i organizacije tri tematske radionice. Da bi se podržale radionice obuke, kreirano je 10 modula / poslovnih paketa podrške (koje su identificirala mala i srednja poduzeća) u 5000 primjeraka koji su razmijenjeni između partnera u projektu i distribuirani MSP / učesnicima na obukama MSP i pružateljima poslovnih usluga. U cilju dodatnog jačanja kapaciteta institucija koje pružaju usluge malim i srednjim poduzećima i potakao razvoj MSP, u okviru projekta su osnaženi kapaciteti 2 Centra za pružanje usluga podrške: Općinsko udruženje poduzetnika Tuzla /RPC inkubator Lipnica i VURA iz Vukovara. U Tuzli je renovirano 160 m2 prostora u dva objekta za poslovnu inkubaciju u RPC inkubatoru Lipnica, i u njih su se uselila nova MSP. Općinsko udruženje poduzetnika Tuzla je dobilo namještaj i IT opremu. Dalje, projektne aktivnosti su omogućile učinkovite kontakte između MSP iz područja Tuzle i Vukovara i uspostavile virtualni klaster suradnje pružatelja podrške poslovanju i poslovnu infrastrukturu u prekograničnom području, koju čini 30 pružatelja poslovnih usluga i poslovna infrastruktura koja je funkcionalno umrežena, i potpisan je Memorandum o razumijevanju. Sinergija sa sličnim aktivnostima koje se odvijaju u ciljnom području osigurana je putem Zajedničkog akcionog plana, koji je nastao kao proizvod zajedničkih napora neformalne mreže koju čini 6 CBC projekata.

SAŽETAK

Preliminarna razmjena informacija između Tuzle i Vukovara, njihovih službi za razvoj poduzetništva, pokazala je da postoje mogućnosti za institucionalnu i ekonomsku suradnju između ovih gradova, što bi dalo značajan doprinos unaprjeđenju konkurentnosti i izvozne sposobnosti malih i srednjih poduzeća, razmjenu iskustava i praksi između partnera i formiranje „meke infrastrukture“ kao podrške razvoju i promociji malih i srednjih poduzeća. U vrijeme podnošenja prijedloga projekta, bilo je više od 2.500 registriranih gospodarskih subjekata u Tuzli i 1.200 u Vukovaru; trideset posto ih se fokusiralo na vanjsko-trgovinske aktivnosti i prekograničnu trgovinu. Ovim se projektom nastoji osnažiti institucionalna i ekonomska suradnja između gradova Tuzla i Vukovar, sa fokusom na razvitak ekonomskih sistema ova dva područja i umrežavanje malih i srednjih poduzeća u ove dvije regije.

REZULTATI

Projekt je doprinio unaprjeđenju kapaciteta i poslovnih vještina malih i srednjih poduzeća u ciljanim područjima. Ovaj cilj je postignut na osnovu analize raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu („Analiza raspoloživih MSP i kapacitet podrške poduzetništvu u općini Tuzla“ i „Studija postojećih kapaciteta u institucijama za podršku malim i srednjim poduzećima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru“) i organizacije tri tematske radionice. Da bi se podržale radionice obuke, kreirano je 10 modula / poslovnih paketa podrške (koje su identificirala mala i srednja poduzeća) u 5000 primjeraka koji su razmijenjeni između partnera u projektu i distribuirani MSP / učesnicima na obukama MSP i pružateljima poslovnih usluga. U cilju dodatnog jačanja kapaciteta institucija koje pružaju usluge malim i srednjim poduzećima i potakao razvoj MSP, u okviru projekta su osnaženi kapaciteti 2 Centra za pružanje usluga podrške: Općinsko udruženje poduzetnika Tuzla /RPC inkubator Lipnica i VURA iz Vukovara. U Tuzli je renovirano 160 m2 prostora u dva objekta za poslovnu inkubaciju u RPC inkubatoru Lipnica, i u njih su se uselila nova MSP. Općinsko udruženje poduzetnika Tuzla je dobilo namještaj i IT opremu. Dalje, projektne aktivnosti su omogućile učinkovite kontakte između MSP iz područja Tuzle i Vukovara i uspostavile virtualni klaster suradnje pružatelja podrške poslovanju i poslovnu infrastrukturu u prekograničnom području, koju čini 30 pružatelja poslovnih usluga i poslovna infrastruktura koja je funkcionalno umrežena, i potpisan je Memorandum o razumijevanju. Sinergija sa sličnim aktivnostima koje se odvijaju u ciljnom području osigurana je putem Zajedničkog akcionog plana, koji je nastao kao proizvod zajedničkih napora neformalne mreže koju čini 6 CBC projekata.