Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2007
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANJA LUKA, DERVENTA, BIHAĆ

Rezultati

Uspostavljeno je 5 volonterskih službi u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine – razvijena efektivna partnerstva između OCD i javnih institucija nadležnih za socijalnu zaštitu i obrazovnih ustanova, koja nude plodno tlo za implementaciju različitih volonterskhi projekata koji se fokusiraju na društveno ugrožene grupe kroz lokalne volonterske službe u Bihaću, Derventi, Sisku, Kutini i Petrinju. Uspostavljena prekogranična volonterska mreža – implementirana 2 prekogranična kampa volontera koja su okupila mlade iz ciljanih zajednica. Aplikantske i partnerske organizacije su razvile mrežu između sebe i sa drugim akterima u zajednici koja je doprinijela održivom planiranju budućih zajedničkih aktivnosti. Utvrđene lokalne politike volontiranja u graničnom području uključenom u aktivnost – definirano je 6 lokalnih politika volontiranja, od kojih je jednu usvojilo gradsko vijeće. Unaprijeđeno je prekogranično zajedničko upravljanje, razvijene alatke izvještaja evaluacije i podizanja svijesti – posteri, leci, volonterski vodič i volonterska knjiga.

SAŽETAK

Ukupni ciljevi projekata su: 1) pomoći unaprjeđenju dostupnosti usluga zasnovanih na zajednici; 2) doprinijeti uspostavi prekograničnih mreža između lokalnih vlasti, civilnog društva i socijalnih partnera; i 3) pomoći unaprjeđenju kvalitete života i socijalne kohezije u graničnom području. Ukupni ciljevi su ostvareni kroz set aktivnosti koje se odnose na specifični cilj, a to jedavanje doprinosa stvaranju inovativnih usluga zasnovanih na zajednici u graničnom području kroz uspostavu volonterske službe i razvoja mjera politike koje podržavaju volontiranje na lokalnom nivou.

REZULTATI

Uspostavljeno je 5 volonterskih službi u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine – razvijena efektivna partnerstva između OCD i javnih institucija nadležnih za socijalnu zaštitu i obrazovnih ustanova, koja nude plodno tlo za implementaciju različitih volonterskhi projekata koji se fokusiraju na društveno ugrožene grupe kroz lokalne volonterske službe u Bihaću, Derventi, Sisku, Kutini i Petrinju. Uspostavljena prekogranična volonterska mreža – implementirana 2 prekogranična kampa volontera koja su okupila mlade iz ciljanih zajednica. Aplikantske i partnerske organizacije su razvile mrežu između sebe i sa drugim akterima u zajednici koja je doprinijela održivom planiranju budućih zajedničkih aktivnosti. Utvrđene lokalne politike volontiranja u graničnom području uključenom u aktivnost – definirano je 6 lokalnih politika volontiranja, od kojih je jednu usvojilo gradsko vijeće. Unaprijeđeno je prekogranično zajedničko upravljanje, razvijene alatke izvještaja evaluacije i podizanja svijesti – posteri, leci, volonterski vodič i volonterska knjiga.