Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Pravosuđe i temeljna prava
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Transparency International BiH (TI BiH) je izvršio procjenu nacionalnih sistema integriteta (National Integrity System - NIS). Svrha ove NIS procjene bila je da se pruži detaljna analiza, zasnovana na dokazima nacionalnog sistema integriteta u zemlji, po sektorima (zakonska, izvršna, sudska vlast, agencija za borbu protiv korupcije, mediji…).

REZULTATI

• Istraživači su prikupili podatke, obavili razgovore i terenske testove – to je uglavnom konzultativni pristup, što znači da su u cijeli proces bile uključene javne ustanove. Održavani su česti sastani sa predstavnicima BiH institucija na svim nivoima. • Proces procjene kulminirao je Radionicom o nacionalnom integritetu, gdje su predstavnici ključnih institucija razgovarali između sebe o preliminarnim nalazima i dali input i komentare na nacrt izvještaja. NIS procjena je služben prezentirana na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 7. decembra 2012, na Državnom parlamentu. Cjeloviti izvještaj se može naći ovdje: http://www.transparency.org/whatwedo/nis. • Uspostavljene su dvije fokus-grupe koje čine predstavnici državnih i ne-državnih institucija. Njihov je zadatak bio da izrade preporuke za poboljšanje NIS. • Dva dokumenta o politikama o najvažnijim preporukama iz NIS Procjene su izrađena i učinjena dostupnima na web stranici TI BiH (http://www.ti-bih.org/). • Sve u svemu, ovaj Projekt je uspješno realiziran i doprinio je unaprjeđenju standarda upravljanja i nivoa transparentnosti i smanjenja korupcije.